Rozszerzenie badań przesiewowych na Nowosądecczyźnie
2020-08-07

W dalszym ciągu w Małopolsce najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest w regionie nowosądeckim. Badania laboratoryjne potwierdziły na Nowosądecczyźnie od początku epidemii łącznie 1023 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W tej grupie jest aktualnie 817 aktywnych przypadków.

Badania przesiewowe dla osób w kwarantannie 

Jak już informowaliśmy, wobec takiej sytuacji wojewoda małopolski Piotr Ćwik zdecydował o uruchomieniu badań przesiewowych dla mieszkańców regionu nowosądeckiego (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12407). Te badania są realizowane w punkcie przy ulicy Wiśniowieckiego 127 w Nowym Sączu.  

Pomysł przebadania pracowników nowosądeckich zakładów

Wstępnie zakładaliśmy ukierunkowanie badań przesiewowych głównie na pracowników większych zakładów w regionie. Ze względu na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych zakładach, w tym na już przeprowadzone na własną rękę przez owe zakłady wymazy, zdecydowaliśmy o realizowaniu w pierwszym etapie rozszerzonego zakresu badań przesiewowych. Objęte są nimi osoby w kwarantannie, a zatem nie tylko pracownicy, ale też np. ich rodziny, osoby z kontaktu z nimi czy inne wskazane przez inspekcję sanitarną.

Ruszyły badania przesiewowe pracowników

W toku uzgodnień i konsultacji z Ministerstwem Zdrowia oraz w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego podjęta została decyzja o uruchomieniu punktów wymazowych przy wybranych nowosądeckich zakładach, w których w ostatnim czasie pojawiały się przypadki zakażeń.

Są to działania zakrojone na szeroką skalę. Wymazy będą pobierane dziś przez wojskowe zespoły wymazowe – zarówno z Małopolski, jak z innych regionów Polski. Do realizacji projektu zostali oddelegowani również pracownicy Inspekcji Sanitarnej z innych województw oraz laboratorium spoza Małopolski. Wsparcia udzielają też pozostałe służby: Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, a także Narodowy Fundusz Zdrowia.

Trzypoziomowe działania

Badania mieszkańców regionu nowosądeckiego przebiegają zatem w trzech formach. Niezależnie od badań przesiewowych w punkcie przy ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu – równolegle testy kontynuowane są w trybie dotychczas realizowanym, czyli w odniesieniu do osób z największej grupy ryzyka (badania realizowane przez karetki wymazowe). Ten system został dopełniony o badania ściśle ukierunkowane na zakłady pracy w regionie. Chcemy, by w oparciu o tę kompleksową metodologię udało się przebadać jak największą liczbę osób.


Zdjęcia: WSzW w Krakowie 

wymazy_firmy_Sądeczczyzna8wymazy_firmy_Sądeczczyzna7wymazy_firmy_Sądeczczyzna9wymazy_firmy_Sądeczczyzna6wymazy_firmy_Sądeczczyznawymazy_firmy_Sądeczczyzna2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj