Blisko 7,7 mln złotych dla małopolskich gmin uzdrowiskowych
2020-08-07

Zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych – gminy uzdrowiskowe oraz te posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej realizują także zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Na tej podstawie otrzymują wsparcie z budżetu państwa. W tym roku dotacja ta dla naszego województwa wyniesie łącznie 7 661 000,70 złotych i jest przeznaczona dla 8 gmin.

Największe wsparcie otrzyma gmina Krynica-Zdrój. Ponad 4 mln złotych pozwolą m.in. na wykonanie remontu 4 dróg wewnętrznych, inwestycji związanych z oświetleniem czy utrzymanie infrastruktury technicznej i sportowo-rekreacyjnej na cele uzdrowiskowe.

Ponad 1 mln złotych otrzyma gmina Muszyna, która dzięki środkom z budżetu państwa m.in. wykona pomiary jakości powietrza, dofinansuje oświetlenie uliczne, parkowe oraz publicznych miejsc rekreacji. Niespełna 1 mln złotych trafi natomiast do gminy Szczawnica. Dotacja ta będzie wykorzystana na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni i oświetlenia ulicznego.

Przypomnijmy. Zgodnie z ustawą, gmina uzdrowiskowa realizująca zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku poprzedzającym rok bazowy (dwa lata wstecz). 

Większość z gmin objętych wsparciem w 2020 roku podpisała już niezbędne umowy. Pieniądze trafią na konta gmin do końca sierpnia.


Uzdrowiska 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj