Decyzja o ustaleniu lokalizacji rurociągu Boronów – Trzebinia
2020-08-10

7 sierpnia 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Inwestycja w województwie małopolskim przebiega przez trzy gminy: Bolesław, Bukowno, Trzebinia (do Terminala Paliw). Na terenie województwa małopolskiego długość rurociągu wynosi 25 km, pozostała część inwestycji położona jest w województwie śląskim. Inwestorem jest: PERN S.A. – krajowy lider logistyki naftowej.

Decyzja określa:

 • teren niezbędny do realizacji inwestycji;
 • warunki techniczne realizacji inwestycji;
 • warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
 • warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;
 • wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Ponadto:

 • zatwierdza podział nieruchomości;
 • wskazuje nieruchomości, które są wywłaszczane;
 • wskazuje nieruchomości, w stosunku do których PERN uzyska prawo użytkowania wieczystego;
 • ogranicza prawo własności/użytkowania wieczystego dotychczasowych właścicieli poprzez zezwolenie na wybudowanie rurociągu produktowego;
 • określa lokalizację zjazdów;
 • określa sposób przekroczenia dróg, linii kolejowych;
 • ogranicza prawo własności/użytkowania wieczystego dotychczasowych właścicieli poprzez zezwolenie na przebudowę istniejącej infrastruktury;
 • określa termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.

Decyzja daje inwestorowi:

 • prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane od dnia wydania decyzji,
 • możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN Orlen S.A. Rurociąg Boronów – Trzebinia oznacza też ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami.

20200810 Dokumentacja PERN 20200810 Dokumentacja PERN 20200810 Dokumentacja PERN 20200810 Dokumentacja PERN 20200810 Dokumentacja PERN
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj