Wojewoda z wynikiem dodatnim
2020-08-14

Wykonane wczoraj badanie laboratoryjne potwierdziło zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Urząd Wojewódzki w Krakowie jest dobrze przygotowany do dalszego, sprawnego funkcjonowania. Na bieżąco zapadają też decyzje i ustalenia służące usprawnieniu zadań związanych z dochodzeniami epidemiologicznymi i szeroko pojętym systemem opieki nad pacjentami z COVID-19.

Zgodnie z procedurą osoby z najbliższego otoczenia wojewody będą przebywały w kwarantannie. Z kolei osoby z dalszego kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, a zarazem zachowania ciągłości zadań kierownictwo Urzędu i wskazani pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w oparciu o pracę zdalną.

Zarówno wojewoda, jak i pracownicy skierowani do kwarantanny czują się dobrze. Mamy nadzieję na ich szybki powrót do dotychczasowej formy realizowanych obowiązków. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi – zarówno wojewódzkimi, jak i powiatowymi. Kolejne działania będziemy podejmować stosownie do ich rekomendacji. 

Dodajmy, że po otrzymaniu wyników potwierdzających zakażenie koronowirusem SARS-CoV-2 wojewoda małopolski Łukasz Kmita telefonicznie skontaktował się z osobami, z którymi miał w ostatnim czasie „bliższy” kontakt, by przekazać im tę informację osobiście.

Sytuacja epidemiczna w województwie monitorowana jest na bieżąco. Omawiane są również kwestie sygnalizowane przez Mieszkańców. Jedną z nich jest potrzeba wzmocnienia Inspekcji Sanitarnej ze względu na coraz szerszą skalę zadań realizowanych przez jej pracowników.

W toku ustaleń z małopolskim państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym Jarosławem Foremnym wojewoda małopolski Łukasz Kmita rekomendował pilne oddelegowanie dodatkowych pracowników do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w szczególności po to, aby zwiększyć obsadę infolinii, za pośrednictwem której Mieszkańcy mogą pozyskać informacje o postępowaniach epidemiologicznych.

Mam nadzieję, że w sposób istotny moja decyzja udrożni kontakt pomiędzy osobami zakażonymi koronawirusem a inspekcją sanitarną. Będę na bieżąco monitorował to zagadnienie – podkreśla wojewoda Ł. Kmita.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj