Alert pogodowy II stopnia - Wojewoda Łukasz Kmita zwołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
2020-08-30

W związku z ogłoszeniem przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alertu pogodowego II stopnia dla Małopolski, wojewoda Łukasz Kmita zwołał w trybie pilnym Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli szefowie policji, straży pożarnej, straży granicznej, wojska, IMGW i RZGW Wody Polskie.

W posiedzeniu, zorganizowanym w trybie zdalnym, wziął również udział wicewojewoda Zbigniew Starzec, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- Sytuacja, w której się spotykamy wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Prognozy dla północnej i zachodniej części naszego regionu zapowiadają wystąpienie obfitych opadów deszczu, gwałtownych wiatrów, a nawet gradu. Jesteśmy na posterunku i stale monitorujemy zmiany pogodowe. Dziękuję wszystkim służbom za zaangażowanie – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

W trakcie trwania spotkania przedstawiciele IMGW i RZGW Wody Polskie omówili bieżącą informację meteorologiczną i hydrologiczną w kontekście ogłoszonego alarmu. Poszczególne służby mundurowe poinformowały o swojej gotowości do udzielenia pomocy.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się również ze starostami z naszego województwa. Omówił sytuację związaną z ogłoszeniem alertu oraz zapewnił o zaangażowaniu wszystkich służb podległych wojewodzie.

***

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alarm II stopnia dla Krakowa i 8 powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego i wadowickiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h, miejscami możliwe opady gradu.

Stan na godz. 8.00
Obszar: zlewnie: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Skawinki oraz zlewnie rzek na północ od Wisły w obrębie województwa (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 50%

Podczas burzy należny pamiętać, aby:
•    usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,
•    przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,
•    zamknąć okna i drzwi,
•    pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe,
•    jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,
•    unikać przebywania pod drzewami,
•    unikać przebywania na otwartej przestrzeni,
•    pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) – samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,
•    rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów, jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie – chodzi o to, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.


Pamiętajmy, że o przypadkach, które naszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.

20200830 WZZK 20200830 WZZK 20200830 WZZK alert rcb 30.0820200830 WZZK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj