Kolejne usprawnienie systemu ratownictwa medycznego
2020-09-07

Kwestii organizacji i usprawnień Państwowego Ratownictwa Medycznego polski rząd poświęca wiele uwagi. To od tego systemu zależy bowiem bezpieczeństwo Mieszkańców. Jedna ze zmian, które niebawem wejdą w życie, dotyczy funkcjonowania dyspozytorni medycznych. Od 1 stycznia 2021 r. staną się one komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich.

Ministerstwo Zdrowia intensywnie wspiera wojewodów we wdrożeniu tych zmian. Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się robocze spotkanie dotyczące trwających już od pewnego czasu przygotowań do przeprowadzenia reorganizacji. Osobiście uczestniczyła w nim sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Spotkanie prowadził wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a obecni byli także przedstawiciele krakowskiej i tarnowskiej dyspozytorni medycznej oraz dyrektorzy wydziałów MUW.


Jak podkreśliła Józefa Szczurek-Żelazko, po wprowadzeniu zmian dyspozytornie medyczne mają stać się trwałym elementem zarządzania kryzysowego, jeszcze lepiej działającym na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców. Jak zaznaczyła wiceminister, resort zdrowia poświęca kwestiom ratownictwa medycznego wiele uwagi i dlatego dokłada wszelkich starań, aby zmiany były wprowadzane ze spokojem i rozwagą oraz pełnym zabezpieczeniem interesów pracowników.

Podczas spotkania wskazano kierunki i obszary dalszych działań, które będą omawiane na kolejnych spotkaniach – dotyczące zarówno kwestii organizacyjnych, jak i technicznych czy kadrowych. Od 2021 roku w Małopolsce będzie działać dyspozytornia w dwóch lokalizacjach (w Krakowie i Tarnowie). Stanie się ona częścią struktury naszego Urzędu, zaś dyspozytorzy medyczni będą pracownikami MUW, zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy.

– Z determinacją będziemy dążyć do zbudowania jeszcze sprawniejszego systemu, a zarazem do pełnego zabezpieczenia ciągłości zadań i spraw kadrowych. Te kwestie uznaję aktualnie za jedno z priorytetowych działań Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Na bieżąco monitoruję analizy opracowywane przez zespół roboczy złożony z dyrektorów Urzędu. Dziękuję Pani Minister Józefie Szczurek-Żelazko za osobiste zaangażowanie się w sprawy małopolskiego ratownictwa medycznego. Dziękuję również naszym partnerom z obu dyspozytorni za gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

20200907 Spotkanie ws dyspozytorni 20200907 Spotkanie ws dyspozytorni 20200907 Spotkanie ws dyspozytorni 20200907 Spotkanie ws dyspozytorni 20200907 Spotkanie ws dyspozytorni 20200907 Spotkanie ws dyspozytorni
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj