„Ślady śmierci – mogiły żołnierskie 1914-1918 w Galicji Zachodniej”
2020-09-13

Pod tym tytułem kryje się zbiór eksponatów pochodzących ze współcześnie remontowanych i rekonstruowanych austriackich cmentarzy wojennych. Przez co najmniej dwa lata w forcie Swoszowice będzie można podziwiać zarówno bezcenne przedmioty, jak i zdjęcia czy plansze przybliżające sposób powstawania cmentarzy, historię ich lokalizacji, założenia architektoniczne i powojenne losy – aż do dnia dzisiejszego.

Wystawa powstała przy ścisłej współpracy z Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dyrektor Wydziału Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk uczestniczyła także w uroczystym otwarciu wystawy. Obecny był również konsul generalny Węgier w Krakowie Laszlo Marek Szubert. 

Osią wystawy i najważniejszym eksponatem jest oryginalna rzeźba Chrystusa, która znajdowała się na centralnym krzyżu cmentarza nr 164 w Tuchowie. Została ona jako „destrukt” (z łac. destruetus ‘zniszczony’) zabezpieczona przez konserwatorów. Następnie wykonano z niej model i odlano replikę z tworzywa sztucznego z uzupełnieniami formy. To właśnie replika zostanie umieszczona na cmentarzu w Tuchowie. Wśród eksponatów są także m.in. dwa oryginalne, betonowe nagrobki, żeliwne krzyże oraz emaliowane tabliczki memoratywne. 

wystawa_Ślady_smierciwystawa_Ślady_smierci1wystawa_Ślady_smierci2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj