Można już budować obwodnicę Niepołomic
2020-09-15

Zapalamy „zielone światło” dla kolejnej ważnej inwestycji drogowej w województwie małopolskim. 11 września z upoważnienia Wojewody Małopolskiego wydany został „zrid” (czyli decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych. Po ukończeniu budowy ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza centrum miejscowości, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz większy spokój mieszkańców.

Inwestycja realizowana będzie na terenie gminy Niepołomice, w powiecie wielickim, w miejscowościach Podłęże i Zakrzów.

Początek projektowanej obwodnicy dowiązuje się do węzła autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 964. Koniec inwestycji będzie łączył się z istniejącym przebiegiem Południowej Obwodnicy Strefy w Niepołomicach.
W miejscu projektowanej drogi znajdują się głównie tereny rolnicze, porośnięte zielenią niską oraz drzewami. Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejącą zabudowę.

Projekt zakłada budowę około 2-kilometrowej obwodnicy miejscowości Podłęże w nowym przebiegu, stanowiąc łącznik między autostradą A4 a Niepołomicką Strefą Inwestycyjną, wraz z budową estakady nad linią kolejową E30 oraz rzeką Podłężanką. Nowo projektowana obwodnica Podłęża będzie posiadać kategorię drogi wojewódzkiej oraz klasę techniczną G (droga główna). Prace mają się zakończyć pod koniec 2021 r.

Wartość projektu to 57 447 723 zł. Gmina Niepołomice pozyskała dofinansowanie w wysokości 34 000 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 4 000 000 zł z budżetu państwa.

zrid Niepołomice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj