Będzie kolejna obwodnica w Małopolsce
2020-09-18

Kila dni temu wydaliśmy „zrid” (czyli decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) na budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic. Dziś znowu mamy do przekazania dobrą wiadomość dla mieszkańców Małopolski. Sieć dróg w naszym województwie wzbogaci się o kolejne, ważne dla regionu połączenie. 17 września – z upoważnienia Wojewody Małopolskiego – został wydany „zrid” na budowę drugiego etapu obwodnicy miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna w gminie Nowy Targ.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że można już przystępować do robót budowlanych. Wydana decyzja pozwala na kontynuację i zakończenie budowy obwodnicy Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w ramach nowego przebiegu. Projektowany odcinek obwodnicy będzie drogą wojewódzką klasy technicznej G (główna).


Długość projektowanej trasy w drugim etapie wynosi ponad 4 km. Decyzją objęte jest około 400 działek, a w postępowaniu uczestniczy 305 stron (właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych zakresem inwestycji).

W ramach inwestycji zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwupasową (każdy pas o szerokości 3,5 m). Wzdłuż drogi powstaną pobocza o szerokości 1,25 m. Inwestycja obejmuje między innymi budowę dwóch skrzyżowań, tj. skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1644 (ul. Bielska) oraz włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej 969. Oba te skrzyżowania będą rondami o średnicy zewnętrznej 40,0 m, z jezdnią wokół ronda o szerokości 5,0 m oraz pierścieniem wokół wyspy środkowej o szerokości 2,0 m. Wyspy środkowe będą zazielenione.

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt oraz budowę obiektów mostowych. Obwodnica połączy drogę krajową DK 49 w rejonie obwodnicy Nowego Targu z drogą wojewódzką 969 w miejscowości Harklowa.

Wartość projektu wynosi 34 665 726,00 zł. Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to 23 929 259,47 zł (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych).

„Zrid” dla pierwszego odcinka budowanej obwodnicy Wojewoda Małopolski wydał w marcu 2018 r.

20200918 zrid obwodnica gm. N. Targ 20200918 zrid obwodnica gm. N. Targ 20200918 zrid obwodnica gm. N. Targ 20200918 zrid obwodnica gm. N. Targ 20200918 zrid obwodnica gm. N. Targ 20200918 zrid obwodnica gm. N. Targ 20200918 zrid obwodnica gm. N. Targ 20200918 zrid obwodnica gm. N. Targ
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj