Ruszył dodatkowy nabór wniosków w ramach Funduszu autobusowego
2020-09-28

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski można składać od 28 września do 2 października 2020 r. Wysokość środków przyznanych na 2020 r. dla małopolskich samorządów wynosi ponad 42 mln złotych.
 
– Od dzisiaj ruszamy z kolejnym naborem dotyczącym utworzenia nowych połączeń autobusowych. Zachęcam wszystkie samorządy do tego, aby odpowiedziały na apel mieszkańców. Mamy świadomość, że czasie epidemii część kursów została zawieszona, stąd prośba do samorządowców, aby do 2 października złożyli aplikację na uruchomienie nowych połączeń. To bardzo atrakcyjna oferta przygotowana przez polski rząd, która pozwala likwidować wykluczenie komunikacyjne – mówił wojewoda Łukasz Kmita.


Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowego naboru wniosków o zawarcie umowy o dopłatę w 2020 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych organizatora z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej MUW.

Przygotowaliśmy również przykładowy wzór wniosku o zawarcie umowy o dopłatę w 2020 r., który można pobrać stąd.

Wniosek może złożyć właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo.

Do tej pory w 2020 roku dofinansowanie przyznane zostało:
- w I naborze 17 jednostkom samorządu województwa małopolskiego, obejmując 59 linii autobusowych,
- w II naborze 27 jednostkom samorządu województwa małopolskiego, obejmując 81 linii autobusowych.
 
Podpisane umowy (wraz z aneksami) opiewają łącznie na kwotę 10 526 279,14 zł
 
W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 złote za wozokilometr przewozu.

Celem dofinansowania ze środków Funduszu zadań własnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych, a tym samym usprawnienie komunikacji publicznej i eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

20200928 briefing Fundusz autobusowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj