Inauguracja 76. roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej
2020-10-02

Inauguracja 76. roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Wyjątkowo w tym roku, ze względu na środki bezpieczeństwa, wydarzenie miało charakter zamknięty. Nie odbył się również tradycyjny, organizowany co roku, pochód z kościoła na kampus Politechniki Krakowskiej.

W uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej wzięli udział: wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, władze uczelni, członkowie Senatu Politechniki Krakowskiej, uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym oraz członkowie Rady Uczelni. Podczas uroczystości wicewojewoda małopolski wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom uczelni oraz odczytał list wojewody małopolskiego Łukasza Kmity skierowany do społeczności akademickiej. 

- To już 76 inauguracja w dziejach Politechniki Krakowskiej - jednej z czołowych polskich uczelni technicznych wspomagających rozwój gospodarczy i cywilizacyjny naszego regionu i kraju. Uczelni o długiej tradycji kształcenia polskich kadr inżynierskich, której mury opuściło już 100 tysięcy absolwentów, którzy hojnie wyposażeni przez ich Alma Mater w wiedzę i umiejętności, doskonale potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Ludzi zasłużonych dla Krakowa i Małopolski - przekazał wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Druga część uroczystości odbyła się w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”. Przemówienie wygłosił rektor Politechniki Krakowskiej w kadencji 2016-2020 - prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora, który przekazał insygnia władzy rektorskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejowi Białkiewiczowi. W ostatniej części uroczystości – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - nastąpiło wręczenie przez wicewojewodę małopolskiego Józefa Leśniaka Złotego Krzyża Zasługi i Brązowego Krzyża Zasługi, a także czterech Złotych, siedem Srebrnych oraz pięć Brązowych Medali za Długoletnią Służbę najbardziej zasłużonym pracownikom uczelni. Wicewojewoda towarzyszył również małopolskiej wicekurator oświaty Halinie Cimer podczas wręczania pięciu Medali Komisji Edukacji Narodowej.


20201002 inauguracja PK 20201002 inauguracja PK 20201002 inauguracja PK 20201002 inauguracja PK 20201002 inauguracja PK 20201002 inauguracja PK 20201002 inauguracja PK 20201002 inauguracja PK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj