„Maluch+” 2021. Do 16 października złożysz ofertę w ramach 1. modułu programu
2020-10-13

To ostatni dzwonek na złożenie oferty w ramach 1. modułu programu „Maluch+” edycja 2021. Adresowany jest on do jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. – Nie ma na co czekać – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W ramach pozostałych modułów nabór ofert potrwa do 6 listopada br. Do wzięcia jest w sumie 450 mln zł.

Dzisiaj już co czwarty maluch objęty jest opieką żłobkową. W całej Polsce działa ponad 6,6 tys. żłobków i klubów dziecięcych oferujących ok. 191 tys. miejsc opieki. To o ok. 100 tys. miejsc więcej niż w roku 2015. W ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” powstać ma 20,5 tys. nowych miejsc opieki, a blisko 90 tys. już istniejących otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

– Bardzo ważne jest, by takich miejsc przybywało – to realne wsparcie dla rodziców, którzy chcą lepiej godzić życie rodzinne z pracą zawodową. Dlatego gorąco zachęcam do składania ofert w ramach przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. To 450 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad maluszkami – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Samorządy powinny się spieszyć. Ważne terminy!

Oferty można składać:

  • w przypadku modułu 1 – do 16 października br.
  • w pozostałych – termin upływa 6 listopada br.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MRiPS w następujących terminach:

  • moduł 1 – do 27 listopada br.
  • moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 roku.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Moduły programu „Maluch+”. Kto może złożyć wniosek, czego dotyczy dofinansowanie?

  • Moduły 1a i 1b – adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.
  • Moduł 2 – adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.Moduł 3 – zakłada dofinansowanie do tworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.
  • Moduł 4 – dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).
20201013 Maluch-120201013 tabela Maluch-220201013 tabela Maluch-1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj