Przebudowa wałów przeciwpowodziowych w Krakowie
2020-11-06

W dzisiejszych czasach bardzo często jesteśmy świadkami występowania ulewnych deszczów w Małopolsce, a co za tym idzie również poważnych podtopień czy powodzi. Dlatego z upoważnienia wojewody małopolskiego Łukasza Kmity została podpisana decyzja o pozwoleniu na dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych w Krakowie oraz podkrakowskich Brzegach. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu inwestor będzie mógł od razu przystąpić do prac.

W ramach przedsięwzięcia zostanie dokończona przebudowa oraz rozbudowa prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz. Prace będą polegały na przebudowie infrastruktury technicznej wraz z przepustami i przejazdami na odcinku o długości ok. 11 km.

Celem tej inwestycji jest ochrona zdrowia, życia i dobytku osób zamieszkujących na terenie bezpośrednio zagrożonym powodzią w Krakowie oraz Brzegach.

Na realizację przedsięwzięcia zarezerwowane są środki finansowe z dofinansowania dla „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Bankiem Światowym.
Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.


20201105 Inwestycja wały przeciwpowodziowe 20201105 Inwestycja wały przeciwpowodziowe 20201105 Inwestycja wały przeciwpowodziowe 20201105 Inwestycja wały przeciwpowodziowe 20201105 Inwestycja wały przeciwpowodziowe 20201105 Inwestycja wały przeciwpowodziowe 20201105 Inwestycja wały przeciwpowodziowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj