Powstaną kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych w Małopolsce
2020-11-13

To od nich zależy bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, jak i komfort wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne są wszelkie inwestycje podnoszące standardy infrastruktury przejść dla pieszych. Z myślą m.in. o takich inwestycjach już kolejny rok realizowany jest „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Łącznie dla wszystkich województw w budżecie państwa została zarezerwowana na ten rok kwota 6 mln złotych.

  Wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie podpisał porozumienia z czterema jednostkami samorządu terytorialnego, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Są wśród nich gmina Brzesko oraz powiaty: limanowski, tarnowski i suski. 

  Oto projekty, które uzyskały dofinansowanie: 

1) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych na terenie miasta Brzeska – kwota dotacji 97 431 zł,

2) Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie limanowskim – edycja 2020 – kwota dotacji 80 000 zł,

3) Bezpieczni piesi – poprawa infrastruktury przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1350K w miejscowości Zbylitowska Góra, 1391K w miejscowości Ciężkowice, 1381K w miejscowości Tuchów oraz 1408K w miejscowości Stróże – kwota dotacji 100 000 zł,

4) Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie suskim – kontynuacja 2020 r. – kwota dotacji 100 000 zł.

  - To już kolejna edycja programu opartego na interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Przyświeca nam wspólny cel, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W tym roku program w szczególności ukierunkowany jest na zmodernizowanie infrastruktury przejść dla pieszych. Do czterech małopolskich samorządów trafi blisko 400 tys. zł. Środki te pozwolą zrealizować inwestycje, które z pewnością wydatnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 


razem bezpieczniej
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj