Zaopatrzenie w tlen. Trzymamy rękę na pulsie
2020-11-17

Jeden z lokalnych portali podał dzisiaj nieprawdziwą informację, jakoby w Szpitalu w Wadowicach zabrakło tlenu. Jak podano, „strażacy z całego powiatu wadowickiego (…) musieli oddać swoje zapasy tlenu medycznego, by można było dalej leczyć chorych i ratować im życie”. Sformułowanie to buduje nieprawdziwy obraz sytuacji i wymaga sprostowania. Przedstawiamy wyjaśnienia.

Po pierwsze, opisana sytuacja dotyczy użycia butli z tlenem wykorzystywanym wyłącznie do transportu chorych (w karetkach i wewnętrznie na terenie szpitala). Szpital w Wadowicach dysponuje instalacją tlenową. Twierdzenie, że „zaczęło brakować dla nich [pacjentów „covidowych”], jak i dla innych chorych tu leczonych, tlenu medycznego” – jest zatem wysoce nieuprawnione. Ciągłość zadań Szpitala nie była zagrożona.

Po drugie, w istocie ze względu na zwiększone zużycie i konieczność częstego napełniania butli szczególnie istotna jest w tym przypadku zapobiegliwość ze strony szpitali i szczególnie intensywne monitorowanie zapasów. Jeżeli szpital ma tych zapasów niewystarczającą ilość, wsparciem mogą okazać inne jednostki współdziałające z systemem Ratownictwa Medycznego, jak na przykład Straż Pożarna. I to właśnie Straż Pożarna wypożyczyła Szpitalowi 30 butli transportowych, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla Szpitala. Tego typu współdziałanie służb jest zresztą naturalne w takich sytuacjach.

Po trzecie, wojewoda małopolski powołał wojewódzkiego koordynatora ds. zaopatrzenia w tlen, który każdego dnia monitoruje pod tym kątem sytuację w małopolskich szpitalach i udziela im wsparcia. Jak łatwo się domyślić, zapotrzebowanie na tlen wzrosło wielokrotnie. To ogromne wyzwanie dla szpitali oraz firm zajmujących się jego dostarczaniem. Wiele placówek także w tej materii podejmuje działania, których wcześniej nie realizowało, ale szpitale otrzymały konkretne wsparcie i nie zostały z tymi problemami same. W sytuacjach trudnych pojawia się wojewódzki koordynator, który udziela szpitalom pomocy. Co istotne, jest do dyspozycji szpitali 24 godziny na dobę. Pozostaje z nimi w stałym kontakcie, pośrednicząc też w kontaktach z dostawcami tlenu i koordynując również działania w zakresie tworzenia stosownych instalacji w szpitalach tymczasowych.

Także w opisanej sytuacji w Szpitalu w Wadowicach interweniował wojewódzki koordynator ds. zaopatrzenia w tlen, udzielając Szpitalowi wsparcia i pośrednicząc w kolejnych ustaleniach.

Po czwarte, najlepszą gwarancję w zakresie prowadzenia tlenoterapii dają szpitalom zbiorniki tlenu medycznego. Pełne wykorzystanie stosownych instalacji jest najefektywniejsze i najsprawniejsze. Dlatego wszystkim szpitalom rekomendujemy wykorzystywanie tego typu instalacji bazujących na tlenie ciekłym gromadzonym w zbiornikach, które w trybie ciągłym, w zależności od potrzeb, mogą być uzupełniane. Szpitale wykorzystujące w leczeniu COVID-19 instalacje tlenowe mają pełne zabezpieczenie. Jeżeli zdarzają się przejściowe trudności w przypadku korzystania z butli tlenowych, udzielamy wsparcia i koordynujemy działania.

Dodajmy też, że małopolskie szpitale, które wyraziły gotowość realizacji inwestycji tlenowych, otrzymały zapewnienie otrzymania na ten cel środków z rezerwy MSWiA w łącznej wysokości ok. 4,6 mln złotych.

sprostowanie-grafika
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj