Nowy przystanek kolejowy w Krakowie
2020-12-09

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję dotyczącą budowy przystanku kolejowego „Kraków Prądnik Czerwony”. Planowana inwestycja będzie stanowić jeden z przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) na linii kolejowej nr 8 wraz z parkingiem typu Park & Ride.

Tworzenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz sprawne jej funkcjonowanie jest obecnie jednym z priorytetów rozwoju miasta i województwa. Wnioskowana inwestycja znajduje się na liście projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycje realizowane w trybie ZIT współfinansowane są ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLIS).

Budowa przystanku SKA „Kraków Prądnik Czerwony” ma na celu organizację przesiadkowego węzła komunikacyjnego, łączącego wszystkie rodzaje transportu, tj.: kolejowego, miejskiego (komunikacja zbiorowa autobusowa) oraz indywidualnego. Inwestycja wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej dla podróżnych, w szczególności mieszkańców sąsiednich powiatów i dalszych dzielnic Krakowa.

Główne cele budowy przystanków SKA wraz z parkingiem Park & Ride:

  • wykorzystanie węzłów przesiadkowych Park&Ride z innymi przewoźnikami (MPK, inni przewoźnicy),
  • zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,
  • wprowadzenie cykliczności przewozów,
  • zwiększenie komfortu podróży,
  • integrowanie komunikacji publicznej,
  • zintegrowanie ofert taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników (komunikacja miejska) oraz integracja systemów pasażerskiego transportu zbiorowego,
  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruch pasażerskiego z transportu drogowego przez transport kolejowy,
  • doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego,
  • poprawa dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności odrębnym postanowieniem.

20201208 ZRID przystanek Prądnik 20201208 ZRID przystanek Prądnik 20201208 ZRID przystanek Prądnik 20201208 ZRID przystanek Prądnik 20201208 ZRID przystanek Prądnik
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj