Będą kolejne inwestycje drogowe ważne dla Mieszkańców
2020-12-16

Chodnik, zatoki autobusowe czy oświetlenie uliczne – tego typu inwestycje są szczególnie ważne dla Mieszkańców. Poprawiają one bezpieczeństwo oraz komfort podróży pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Mamy dobre informacje o kolejnych modernizacjach, które wpisują się w realizację tych założeń.

Z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity został wydany tzw. „zrid” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), umożliwiający rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 780 miejscowościach Przeginia Duchowna w powiecie krakowskim oraz Brodła w powiecie chrzanowskim. Wydaliśmy też decyzje o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowościach Wierzbanowa i Wiśniowa w powiecie myślenickim oraz przebudowie ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie (w ciągu linii kolejowej nr 93). Przyjęliśmy również zgłoszenie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 775 w Proszowicach.

Pierwsza z wymienionych inwestycji będzie polegała na budowie zatok autobusowych oraz chodnika na drodze wojewódzkiej nr 780 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2187K (droga w kierunku na Kamień). W ramach inwestycji droga wojewódzka zostanie doświetlona, przebudowywane będą zjazdy oraz sieci uzbrojenia terenu. Inwestorem ww. inwestycji jest Wójt Gminy Czernichów, który zawarł porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Natomiast w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 964 zostanie wybudowany chodnik wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia ulicznego. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Powstańców Styczniowych – w ciągu linii kolejowej nr 93 będzie zaś polegała na podniesieniu parametrów technicznych drogi poprzez m.in. wybudowanie chodnika. Z kolei na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 775 będzie się składała budowa chodnika, a także kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów.


DSC_8593DSC_8611DSC_8595DSC_8607DSC_859020201215 Decyzje 20201215 Decyzje 20201215 Decyzje 20201215 Decyzje 20201215 Decyzje 20201215 Decyzje
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj