Z myślą o Bohaterach codzienności… Resortowe programy realizowane z Funduszu Solidarnościowego
2020-12-17

Fundusz Solidarnościowy, ustanowiony przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego w październiku 2018 roku, ma na celu m.in. społeczne, zawodowe oraz zdrowotne wsparcie osób niepełnosprawnych. To w jego ramach realizowane są takie programy jak „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wojewoda Łukasz Kmita zachęca małopolskie samorządy do aplikowania o środki z naboru na rok 2021.

- Programy te są wyrazem troski o osoby niepełnosprawne, a także o ich najbliższych, którzy na co dzień się nimi opiekują. Przez swoje zaangażowanie i poświęcenie stają się oni Bohaterami codzienności. Aby mogli zająć się również swoimi sprawami, na które nie zawsze mają czas – choćby pójść do lekarza – opracowany został system usług opieki wytchnieniowej. Zapraszam małopolskie samorządy do przyłączenia się do tego systemu i sięgnięcia po środki z Funduszu Solidarnościowego. Wiem też, jak potrzebni są osobom niepełnosprawnym asystenci pomagający im w codziennych sprawach. Mam nadzieję, że samorządy będę szerzej korzystały z tego wsparcia. Wspólnymi siłami i także środkami możemy budować mosty solidarności z osobami niepełnosprawnymi i ich bliskimi – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2021

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach:

1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:             
     a) miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
     b) ośrodku wsparcia,
     c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora programu;
2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
     a) ośrodku wsparcia,
     b) ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
     c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora programu;
3. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Zakres świadczonych usług jest następujący:

 1. 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 2. 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego,
 3. 320 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W ramach edycji na rok 2021 gminy/powiaty mogą składać wnioski na środki finansowe w ramach programu do właściwego wojewody do 31 grudnia 2020 r.

W edycji programu na rok 2020 Małopolska otrzymała środki w wysokości 1 187 905 zł, w tym:

 1. na realizację Modułu I – wnioski 22 gmin na łączną kwotę – 903 808 zł,
 2. na realizację Modułu II – wnioski 5 gmin na łączną kwotę – 196 833 zł,
 3. na realizację Modułu III – wniosek na łączną kwotę – 87 264 zł.

Program realizują 24 gminy i 1 powiat.

Moduł I – gminy: Biały Dunajec, Miasto Nowy Sącz, Ropa, Krościenko nad Dunajcem, Sułkowice, Bobowa, Łużna, Żegocina, Moszczenica, Czernichów, Słomniki, Wierzchosławice, Gmina Oświęcim, Nawojowa, Biecz, Gmina Tarnów, Stary Sącz, Brzeszcze, Babice, Krzeszowice, Wadowice, Dąbrowa Tarnowska;
Moduł II – gminy: Miasto Kraków, Słomniki, Gmina Tarnów, Krzeszowice, Kęty;
Moduł III – powiat oświęcimski.

Planowana liczba osób, które skorzystają z usług: 300

Planowana liczba godzin usług: 33 473, w tym:
      w ramach pobytu dziennego: 33 338,
      w ramach pobytu całodobowego: 735,
      w formie specjalistycznego poradnictwa: 2400.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2021

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie do niego równoważne,

- nie mniej niż 1500 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b)    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
c)    załatwianiu spraw urzędowych;
d)    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Na jednego uczestnika może przypadać do 60 godzin miesięcznie.

Termin złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego przez gminy/powiaty upływa 31 grudnia 2020 roku.

Kwota przyznana małopolskim samorządom w poprzedniej edycji programu: 987 477,50 zł, w tym:

 • 27 285 zł na rok 2019,
 • 4 521 528 zł na rok 2020.

W 2019 roku program realizowały 4 gminy: Gdów, Klucze, Myślenice, Słomniki, zaś w 2020 roku –  27 gmin i 1 powiat: Chełmek, Dobczyce, Gdów, Kęty, Klucze, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Gmina Miejska Kraków, Krzeszowice, Libiąż, Lipinki, Maków Podhalański, Myślenice, Niepołomice, Osiek, Gmina Oświęcim, Miasto Oświęcim, Polanka Wielka, Rabka-Zdrój, Sękowa, Słomniki, Stryszów, Szczurowa, Tymbark, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz powiat krakowski.

Planowana liczba osób objętych programem w 2020: 454 (136 535 godzin usług).

Według danych na koniec października 2020 roku ogólna liczba asystentów, pełniących usługi w 2019 i 2020 r. wyniosła 115.


20201217 Bohaterowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj