Wydłużenie terminów naboru wniosków w ramach programów resortowych MRiPS „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
2020-12-28

Gminy i powiaty ubiegające się o przyznanie środków finansowych z  programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 mogą jeszcze składać wnioski. Czas trwania naboru został wydłużony.

Wnioski można składać do 8 stycznia 2021 r. Natomiast wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe z programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do 29 stycznia 2021 r. Z kolei Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 12 lutego 2021 r.

Informacja o naborze do programów


20201217 Bohaterowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj