Modernizacja linii kolejowej nr 93
2020-12-31

Z upoważnienia wojewody małopolskiego Łukasza Kmity została wydana decyzja dotycząca budowy, rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji linii kolejowej nr 93 wraz z infrastrukturą kolejową. Te dobre wiadomości są skierowane do Mieszkańców Chrzanowa, Trzebini oraz Libiąża.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowany układ torowy oraz wyremontowane istniejące odwodnienie torowe. Inwestycja będzie polegała również na budowie rurociągu, a także nowego wiaduktu, schodów skarpowych, studni chłonnych oraz przebudowie drogi wewnętrznej.

Realizacja budowy i modernizacji powyższej linii kolejowej jest integralną częścią zadania: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na, odcinku Trzebinia- Oświęcim” w ramach POliŚ 5.1-12. Linia kolejowa nr 93 jest linią dwutorową. Wykorzystywana jest w obsłudze ruchu aglomeracyjnego i turystycznego, a w szczególności do realizacji ciężkich transportów węgla kamiennego ze Śląskich kopalni i tranzytu towarów na południe Europy. Inwestycja ma na celu skrócenie czasu podróży, poprawę płynności ruchu oraz przepustowości linii kolejowej.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności dzięki czemu inwestor będzie mógł od razu przystąpić do prac.


20201230 Decyzja 20201230 Decyzja 20201230 Decyzja 20201230 Decyzja 20201230 Decyzja 20201230 Decyzja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj