Podsumowanie działań ratowniczych po pożarze w zakładach chemicznych w Oświęcimiu
2021-01-08

W związku z wczorajszym pożarem w zakładach chemicznych w Oświęcimiu wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym podsumowane zostały działania ratownicze poszczególnych służb. W posiedzeniu uczestniczył również wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Raporty z przeprowadzonych działań złożyli: małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji insp. Piotr Morajko oraz p.o. małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Barbara Żuk.

Wczoraj w godzinach wieczornych w zakładach chemicznych w Oświęcimiu doszło do zapłonu zewnętrznej instalacji do czyszczenia powietrza przy produkcji kauczuku i pożaru dwóch hal produkcyjnych. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że powstałe zadymienie nie stwarzało zagrożenia dla życia i zdrowia Mieszkańców, jednakże działania ratownicze były złożone i wymagały zaangażowania znaczących sił i środków. Akcja gaśnicza została zakończona o godz. 4.50. Brało w niej udział łącznie 35 zastępów i 111 strażaków PSP i OSP. Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia wielkości strat i przyczyn powstania pożaru.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim służbom uczestniczącym w tej akcji. Na ręce Pana Komendanta składam wyrazy wdzięczności wszystkim strażakom, którzy brali udział w akcji gaśniczej. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym ze strony Policji oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jednocześnie polecam dokładną analizę i monitoring sytuacji, szczególnie pod kątem aktualnego dalszego funkcjonowania zakładu – tak, aby Mieszkańcy Małopolski Zachodniej czuli się bezpieczni – podkreślał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Cały czas monitorujemy również wszystkie produkty spalania, które się wydobywały. Na szczęście udało się nam opanować tę sytuację. Dziękujemy za pomoc każdej jednostce, która była tam obecna – mówił małopolski komendant  wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

W akcji wzięło również udział 25 policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Ich działania polegały głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dróg dojazdowych. Dziś na miejsce zdarzenia udali się też policjanci śledczy, którzy przeprowadzą oględziny miejsca zdarzenia. W kontakcie z zakładem są od początku zdarzenia inspektorzy WIOŚ. Także oni pracują w terenie, badając skład powietrza pod kątem oceny stężenia substancji. Analizować będą także ewentualną dalszą pracę instalacji technologicznych wykorzystywanych przez zakład i jej wpływ na środowisko.
20210108 Posiedzenie WZZK 20210108 Posiedzenie WZZK 20210108 Posiedzenie WZZK 20210108 Posiedzenie WZZK 20210108 Posiedzenie WZZK 20210108 Posiedzenie WZZK 20210108 Posiedzenie WZZK 20210108 Posiedzenie WZZK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj