Kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”
2021-01-12

Ogłoszony został nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”, nad którym nadzór w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać m.in. ich właściciele, posiadacze i zarządcy. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Kategorie konkursowe to:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
W kategorii specjalnej ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiekę nad zabytkiem.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
tel.: 89 521 26 87

Szczegółowe informacje i druki do pobrania

Fot. Powiat Krakowski - Willa Japonka w Krzeszowicach, woj. małopolskie, Wyróżnienie w kategorii adaptacji obiektów zabytkowych edycji 2020. Fot. Krzysztof Kamiński.

Willa Japonka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj