Pogrzeb Andrzeja Marii Ossowskiego – wybitnego działacza społecznego
2021-01-19

Na cmentarzu Batowickim w Krakowie odbył się dziś pogrzeb – zmarłego 12 stycznia – Andrzeja Ossowskiego, byłego wykładowcy AGH i Politechniki Krakowskiej, zaangażowanego w powstanie pomnika Pála Telekiego. W uroczystości uczestniczyli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej Andrzej Ossowski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order – w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy – na ręce syna Zmarłego przekazał minister Wojciech Kolarski.

***

Andrzej Maria Ossowski urodził się 17 marca 1945 r. w Krakowie. Pochodził z zasłużonej dla Polski rodziny, sięgającej korzeniami średniowiecza, a pieczętującej się herbem Dołęga. Był pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej i Wyższej Szkole Biznesu im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej. 

Od młodzieńczych lat działał w harcerstwie. Był też aktywny jako dziennikarz społecznik, pracujący dla redakcji krakowskiego Tygodnika Studenckiego „Politechnik”. Należał do grona współzałożycieli struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w których działał w latach 1980-2004. Był jednym z inicjatorów powstania Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Od 2017 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Pála Telekiego w Krakowie oraz prezesa Komitetu Społecznego budowy pomnika. Dzięki jego aktywności, mimo przeszkód wynikających z stanu epidemii, w 2020 r. udało się doprowadzić do postawienia pomnika węgierskiego premiera – przyjaciela Polski.

Źródło informacji:
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/135659,Pogrzeb-Andrzeja-Ossowskiego-19-stycznia-2021.html


20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb 20210119 Pogrzeb
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj