II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz z wizytą w Wydziale Spraw Cudzoziemców
2021-02-03

To właśnie w Małopolsce, mimo pandemii, sukcesywnie przybywa obcokrajowców. Pod koniec ubiegłego roku w naszym województwie mieszkało ponad 63 tys. cudzoziemców. Jesteśmy także drugim w Polsce województwem, jeśli chodzi o liczbę wydanych kart pobytu. Dlatego tak ważną rolę odgrywają działania służb migracyjnych Wojewody Małopolskiego.

Ich codzienne zadania i wyzwania były głównymi tematami poruszonymi podczas wizyty II wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza w Wydziale Spraw Cudzoziemców. Wojewodzie towarzyszył dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski, obecny był również Adam Spyra, dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Najnowsze dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców (https://udsc.gov.pl/) wskazują, że większość wydawanych zezwoleń na pobyt w Polsce związana jest z aktywnością zawodową – w 2020 r. dotyczyło to 76% cudzoziemców. W związku z tym widoczna jest silna koncentracja cudzoziemców w województwach z największymi ośrodkami miejskimi. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 119 tys. osób, małopolskie – 52 tys., wielkopolskie – 41 tys. oraz dolnośląskie – 37 tys.

Od dłuższego czasu obserwujemy lawinowy wzrost wniosków dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. W czasie trwania pandemii trend ten został utrzymany i do Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpływa coraz więcej wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę. 

Biorąc pod uwagę te czynniki, Wydział Spraw Cudzoziemców stara się podejmować nowe inicjatywy rozszerzające ofertę Wydziału (np. poprzez organizowanie tzw. „sobót informacyjnych” czy wydłużenie godzin pracy) przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Dodatkową formą wspierania klientów są szkolenia i konsultacje organizowane przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt, większość spotkań i szkoleń obecnie odbywa się w przestrzeni wirtualnej. Dzięki nim cudzoziemcy, którzy występują o zezwolenia pobytowe, a także pracodawcy wnioskujący o zezwolenia na pracę, mogą w prosty i szybki sposób poznać procedury legalizacyjne. 

Podczas spotkania z kierownictwem Wydziału, II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz dyrektor generalny Szymon Strzelichowski podkreślili znaczenie wprowadzenia usprawnień w zakresie bezpiecznej i sprawnej obsługi klientów Urzędu. Szczególną uwagę poświęcono również działaniom informacyjnym podejmowanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. W związku z częściowym ograniczeniem obsługi klientów Wydziału wzmożonym zainteresowaniem cieszy się pomoc konsultantów Infolinii/Informacji INFO.OPT. W czasie pandemii działa również E-konsultant info.opt – specjalny profil na Facebooku umożliwiający uzyskanie informacji za pomocą m.in. komunikatora Skype (https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt). 

W Wydziale Spraw Cudzoziemców trwają aktualnie prace remontowe i modernizacyjne. Dzięki inwestycji zostanie oddana do użytku trzecia strefa obsługi klienta. Podniesie się komfort obsługi obywateli państw trzecich oraz zatrudniających ich przedsiębiorców z Małopolski. Dyrektor Wydziału Adam Spyra przedstawił zakres wykonanych do tej pory prac. Przypomniał także, że od 1 lutego 2021 r. uruchomiono nową stronę internetową, zawierającą informacje skierowane do cudzoziemców: www.infoopt.pl  

Przedsięwzięcia te realizowane są w ramach projektu nr 15/10-2019/OG-FAMI dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt. „I3 – INFRASTRUKTURA, INNOWACJE, INFORMACJA. Projekt Wojewody Małopolskiego dedykowany obywatelom państw trzecich”. 


Zachęcamy także to obejrzenia materiału na ten temat w TVP3 Kraków (początek: 16:05): https://krakow.tvp.pl/


Wydział_SC6Wydział_SCWydział_SC4Wydział_SC3Plakat informacyjny I3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj