Umowa na dokumentację dla węzła w Jaworniku na Zakopiance
2021-02-08

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7. Koszt prac wyniesie 2 262 585 zł.  W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Władysław Kurowski, II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz samorządowcy z powiatu myślenickiego.

W ramach zadania wykonawca ma opracować kompleksową dokumentację projektową dla węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7 i uzyskać ostateczną decyzję środowiskową. Podczas robót budowlanych będzie też sprawował nadzór autorski.

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę po nowym śladzie dwupoziomowego węzła i łącznic. Powstaną też pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 oraz drogi zapewniające komunikację lokalną. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Istniejące sieci infrastruktury technicznej będą przebudowane, powstaną też nowe oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny.

Koszty inwestycji zostaną częściowo pokryte ze środków zainteresowanych tym projektem samorządów. 3 lipca 2020 r. GDDKiA podpisała porozumienie z gminą Myślenice i Samorządem Województwa Małopolskiego, na mocy którego:

  • gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie ponad 5,9 mln zł,
  • Samorząd Województwa Małopolskiego będzie miał swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań, w sumie 20 mln zł.

Większość kosztów, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlanych, pokryje Skarb Państwa.

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.

Źródło: GDDKiA

20210208 Miechów 20210208 Miechów 20210208 Miechów 20210208 Miechów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj