Pamiętając o historii Ojców: 158. rocznica Bitwy Miechowskiej
2021-02-17

- Noc z d[nia] 16 na 17 przeszła spokojnie, dopiero rano około godziny 5-ej w d[niu] 17 lutego, od strony Krakowa dano parę strzałów i pomiędzy wojskiem ogromny zrobił się popłoch. Wnet wszystko wojsko wyległo na rynek, stanęło w szyku po stronie północnej, a następnie część pociągła w ulicę Krakowską, a druga w Wolbromską. Od cmentarza słychać było strzały, później w ulicy, która od Wolbromskiej z rynku w stronę północną prowadzi, dokąd przedarła się znaczna liczba powstańców, i srogi tam bój zawrzał – tak Bitwę Miechowską wspominał wybitny pamiętnikarz Kazimierz Girtler*. Dziś uczestników tamtych wydarzeń uczczono między innymi podczas mszy św. w kościele św. Barbary na cmentarzu w Miechowie. W uroczystościach uczestniczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Dalsze obchody 158. rocznicy Bitwy Miechowskiej miały swój przebieg przy pomniku powstańców, który powstał w 1922 roku. Pomnik ten poświęcono po niedawno zakończonej renowacji. Zwieńczeniem wydarzeń rocznicowych było zaś złożenie wieńców pod pomnikiem z Orłem.  

Bitwa pod Miechowem przeszła do historii jako jedno z najtragiczniejszych starć powstania styczniowego. Rozegrała się pomiędzy oddziałami polskimi dowodzonymi przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego a wojskami rosyjskimi. Szacuje się, że realnie uczestniczyło w niej ok. 1500 Polaków. Walka, która przeniosła się do samego miasta, zakończyła się porażką wojsk polskich. Po bitwie w mieście wszczęto pożar, który strawił większość zabudowy. 
*https://biblioteka.miechow.pl/


20210217 Bitwa Miechowska 20210217 Bitwa Miechowska 20210217 Bitwa Miechowska 20210217 Bitwa Miechowska 20210217 Bitwa Miechowska 20210217 Bitwa Miechowska 20210217 Bitwa Miechowska 20210217 Bitwa Miechowska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj