Grupa Wyszehradzka ma 30 lat!
2021-02-17

Dziś w Krakowie odbył się Szczyt Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej. W stolicy Małopolski gościli premierzy krajów należących do V4, w tym szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

W spotkaniach wziął również udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który witał zagraniczne delegacje lądujące w podkrakowskich Balicach. W uroczystościach wzięli również udział I wicewojewoda Józef Leśniak i II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Po przybyciu do Krakowa premierzy Węgier – Viktor Orbán, Słowacji – Igor Matovič, Czech – Andrej Babiš oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel udali się na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie powitał ich premier Mateusz Morawiecki. Następnie na Wawelu rozpoczęła się sesja plenarna, po zakończeniu której premierzy udali się do Centrum Kongresowego ICE Kraków, gdzie została podpisana Deklaracja Rocznicowa i Deklaracja Cyfrowa.

– Przed nami świat pełen wyzwań. Jestem przekonany, że w duchu solidarności i odwagi poszukiwania nowego kontraktu społecznego pomiędzy państwami członkowskimi UE, będziemy mogli wstąpić w nową epokę po COVID-19 z nadzieją na lepszą przyszłość – podkreślił szef polskiego rządu.

Kolejnym punktem Szczytu Szefów Państw Grupy Wyszehradzkiej była sesja plenarna poświęcona wspólnym transgranicznym projektom cyfrowym, po której odbył się panel tematyczny „The future of the V4 region: where business meets creativity and innovation”.

Po spotkaniach premier Mateusz Morawiecki wraz z premierem Victorem Orbanem oraz wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą udali się do bazyliki archikatedralnej na Wawelu, gdzie uczestniczyli w mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Wieczorem, w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu, odbyła się również uroczystość przekazania zbroi młodzieńczej Zygmunta II Augusta.


***
Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości.

Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy.

Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na sprawach dot. Europy Środkowej, wymianie informacji, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”.

We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.,

Jedyną w pełni zinstytucjonalizowaną formą współpracy w V4 jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie (IVF).

Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich. Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.

Strona internetowa polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grupa-wyszehradzka

Grupa_Wyszehradzka Grupa_Wyszehradzka Grupa_Wyszehradzka Grupa_Wyszehradzka Grupa_Wyszehradzka Grupa_Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217 ICE Grupa Wyszehradzka 20210217_Katedra220210217_Katedra520210217_Katedra720210217_Katedra1120210217_Katedra1420210217_Katedra2620210217_Katedra30
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj