Równi wobec potrzeb
2021-02-25

Finansowanie poprawy dostępności i niwelowanie barier architektonicznych w ramach Funduszu Dostępności to zagadnienie, nad którym pochylono się podczas bezpłatnego szkolenia online. Wydarzenie zostało przygotowane we współpracy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i Banku Gospodarstwa Krajowego – Regionu Małopolskiego.

O tym, jakie są możliwości finansowania umożliwiające znoszenie barier, rozmawiano m.in. z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów oraz podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

- Bardzo się cieszę z takich inicjatyw jak dzisiejsza. Program „Dostępność Plus” to jeden z kompleksowych projektów rządu premiera Mateusza Morawieckiego. To nie tylko dostrzeganie istniejących potrzeb, ale przede wszystkim podejmowanie działań, które są odpowiedzią na te potrzeby. Dzisiejsze spotkanie służy przybliżeniu możliwych źródeł pozyskiwania funduszy na niwelowanie barier architektonicznych i poprawę dostępności – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji*. Zmienia się także struktura naszego społeczeństwa, które staje się coraz starsze.

Podczas dzisiejszego szkolenia online przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przedstawili możliwości współpracy z reprezentowanymi przez siebie instytucjami. Jej celem jest pomoc w podejmowaniu działań niwelujących ograniczenia i bariery architektoniczne poprzez zapewnienie pomocy w finansowaniu tych przedsięwzięć.

* https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-dostepnosc-plus

Prezentacja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Prezentacja Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego

20210225 Fundusz dostępności20210225 Fundusz dostępności20210225 Fundusz dostępności20210225 Fundusz dostępności
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj