Świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie Narodowi…
2021-03-02

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie 50 nowo przyjętych policjantów oraz odznaczenie zasłużonych funkcjonariuszy i pożegnanie policjantów przechodzących na emeryturę. W uroczystościach wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz komendant wojewódzki Policji insp. Roman Kuster.

23 lutego 2021 roku do służby w małopolskiej Policji zostało przyjętych 50 nowych funkcjonariuszy, w tym 9 kobiet. Był to pierwszy nabór do służby w 2021 roku. Dziś do ślubowania przystąpiło 9 policjantów, którzy zasilą szeregi KWP w Krakowie. Pozostałe 41 osób, które zostały przyjęte do służby, ślubować będą w swoich jednostkach macierzystych.

- Służba w jednostkach małopolskiej Policji, to duma i zaszczyt. Działania, które będziecie podejmować w walce z przestępczością, zaowocują poprawą bezpieczeństwa Małopolan. W imieniu Mieszkańców naszego województwa nowo przyjętym funkcjonariuszom składam gratulacje i wyrazy uznania – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Komendant wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster życzył każdemu z nich powodzenia i satysfakcji w przyszłej służbie.

Po odebraniu ślubowania komendant wojewódzki Policji wraz z wojewodą Łukaszem Kmitą każdemu z nowych policjantów wręczył legitymację służbową i pogratulował wyboru zawodu. Po rocznym przeszkoleniu nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 9 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 18 nowych funkcjonariuszy. 5 nowych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zyska 1 funkcjonariusza.

Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Do komend w Krakowie, Wadowicach i Miechowie przydzielonych zostanie 2 policjantów. Komendy powiatowe w Zakopanem, Suchej Beskidzkiej, Olkuszu, Dąbrowie Tarnowskiej i Bochni dostaną po 1 nowym funkcjonariuszu. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu i Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie wzmocnione zostaną przez 3 nowych funkcjonariuszy.

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło wręczenie Medali za Długoletnią Służbę, które przyznał policjantom prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył medale 19 zasłużonym policjantom: 1 Złoty, 16 Srebrnych i 2 Brązowe.  Wśród odznaczonych są policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z pionów kryminalnego, prewencji i logistyki, a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie.

Uroczyście pożegnano także odchodzących na zasłużoną emeryturę policjantów: insp. Jerzego Grońskiego – komendanta powiatowego Policji w Proszowicach i  mł. insp. Jacka Góreckiego – zastępcę komendanta miejskiego Policji w Krakowie. Komendant R. Kuster podziękował im za pełną poświęceń i zaangażowania wieloletnią służbę.  Odchodzący w stan spoczynku otrzymali także pamiątkowe szable.  

- Gratuluję wszystkim odznaczonym policjantom. Wasza praca i oddanie w służbie Ojczyźnie i Małopolsce zostały docenione. Szczególne wyrazy wdzięczności pragnę złożyć na ręce funkcjonariuszy, którzy kończą swoją pracę w Policji. Wasz trud i zaangażowanie przez lata służyły Mieszkańcom naszego województwa i przyczyniały się do poprawy bezpieczeństwa Małopolan – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


20210302_ślubowaniepolicjantów920210302_ślubowaniepolicjantów120210302_ślubowaniepolicjantów320210302_ślubowaniepolicjantów220210302_ślubowaniepolicjantów520210302_ślubowaniepolicjantów620210302_ślubowaniepolicjantów820210302_ślubowaniepolicjantów720210302_ślubowaniepolicjantów1120210302_ślubowaniepolicjantów1020210302_ślubowaniepolicjantów12
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj