Skawina: będzie duże rondo zamiast skrzyżowania
2021-03-17

Rozbudowa drogi krajowej nr 44 na granicy Skawiny i Krakowa to kolejna ważna inwestycja, na którą czekają Małopolanie. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na tym newralgicznym odcinku. Skrzyżowanie zostanie zastąpione dużym rondem, dając oddech ulgi wszystkim, którzy korzystają z tego połączenia.

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, burmistrza Skawiny Norberta Rzepiski i dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie Tomasza Pałasińskiego. Podczas briefingu wojewoda przekazał decyzję inwestorowi.

- Rondo w Skawinie to bardzo ważna inwestycja zarówno dla krakowian, jak i dla Mieszkańców Skawiny, którzy codziennie dojeżdżają do pracy do Krakowa. Jej realizacja usprawni przepustowość wjazdu i wyjazdu do i z Krakowa. Co istotne, poprawi ona nie tylko komfort poruszania się po tym odcinku, ale też bezpieczeństwo – i kierowców, i pieszych – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Rozbudowa drogi krajowej nr 44 w km 106+482 - 106+835.80 polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 44 (ul. Skotnicka i Obwodnica, klasy technicznej GP) z drogą gminną – ‘Starodroże’ DK nr 44 (ul. Krakowska, klasy technicznej Z) w km 106+663 i budową drogi gminnej nr 600947K (klasy technicznej D) na odcinku od km 0+000 do km 0+171,50 oraz przebudowa drogi gminnej nr 603511 K (ul. Wapowskiego, klasy technicznej L)”. Częścią prac będzie rozbudowa sieci: gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, wodociągowej, kanalizacji deszczowej.

– Bardzo wiele osób zaangażowało się w powstanie tego projektu. Do realizacji tej inwestycji prowadziła długa droga. Dziękuję Panu Wojewodzie za wydanie „zridu”. Jestem przekonany, że Mieszkańcy Skawiny będą zadowoleni z budowy bezpiecznego ronda turbinowego w miejscu dotychczasowego skrzyżowania – mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

– Dziękuję Panu Wojewodzie i jego służbom za sprawne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. To już kolejny „zrid” dla naszego oddziału GDDKiA. Pozwoli to na przebudowę tego niewydolnego skrzyżowania na styku nowo wybudowanej obwodnicy Skawiny z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy przetarg – mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace mogą się już rozpoczynać. 

20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie 20210317 ZRID Rondo w Skawinie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj