Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XXI edycja
2021-03-26

Wzorem lat ubiegłych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności. Od 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rokrocznie obejmuje patronatem organizowany konkurs.


Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkursie, wykazują nie tylko aktywną przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania w swojej działalności zewnętrznych źródeł finansowania, w tym także środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Upowszechnianie tych przykładów staje się inspiracją dla osób, które chcą realizować kolejne ciekawe przedsięwzięcia na obszarach wiejskich.

Do XXI edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Regulamin i szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: https://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Spsoób na Sukces - grafika
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj