Wydłużamy termin składania wniosków w ramach konkursu „Samorząd PRO FAMILIA 2021”
2021-03-29

W odpowiedzi na postulaty samorządowców, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie „Samorząd PRO FAMILIA 2021”, ale w związku z pandemią mają trudności z zebraniem wymaganej dokumentacji, wydłużono termin nadsyłania zgłoszeń do 16 kwietnia br. – Zależy nam, by każdy, kto jest zainteresowany, miał szansę na zgłoszenie, stąd decyzja o wydłużeniu czasu na nadsyłanie zgłoszeń – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Celem konkursu „Samorząd PRO FAMILIA 2021” jest docenienie tych samorządów, które wykazują się szczególnymi działaniami na rzecz rodzin. Pierwotny termin składania zgłoszeń w konkursie upływał z końcem marca br.

– Docierały do nas liczne sygnały ze strony samorządów, które chciałyby wziąć udział w konkursie, ale z powodu pandemii mają trudność z zebraniem wymaganej dokumentacji w tym terminie. Ponieważ bardzo zależy nam, by każdy, kto jest zainteresowany, miał szansę na zgłoszenie, zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do 16 kwietnia br. – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Samorząd PRO FAMILIA 2021” – na czym polega?
Tytuł „Samorząd Pro Familia 2021” otrzyma tylko 5 samorządów w Polsce. Istnieje także możliwość przyznania maksymalnie trzech wyróżnień za szczególnie kreatywny i nieszablonowy element polityki prorodzinnej realizowany przez samorząd
Zgłoszenia do konkursu „Samorząd Pro Familia 2021” można nadsyłać do 16 kwietnia br. na adres pro_familia@mrips.gov.pl
Strona internetowa konkursu to: http://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021. Tam też znajduje się regulamin oraz dokumenty konkursowe:
•    formularz do opisu długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej,
•    formularz zgłoszeniowy,
•    ankieta, w której samorządy odpowiadają m.in. na pytania dotyczące nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, czy przyznawanych we własnym zakresie uprawnień i stypendiów. Pierwszy etap polega na ocenie wypełnionej ankiety.

Ważne terminy!
Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych po 10 samorządów z najwyższą liczbą punktów w każdej z pięciu kategorii (pod względem wielkości gminy). W drugim etapie będą dodatkowo analizowane osiągnięcia w realizacji długofalowej strategii działań w ramach polityki prorodzinnej.
Na podstawie sumy punktów z pierwszego i drugiego etapu Kapituła Konkursu rekomenduje po 3 samorządy w każdej kategorii oraz 3 samorządy do wyróżnienia.
Lista samorządów rekomendowanych do finałowego etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 7 maja 2021 r.
W trzecim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polityki Demograficznej wybierze po 1 samorządzie w każdej kategorii, które otrzymają tytuł Samorząd Pro Familia 2021.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

KONKURS PRO FAMILIA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj