Rządowe wsparcie dla samorządów z powiatów gorlickiego, bocheńskiego i brzeskiego
2021-04-29

W mieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity wicewojewodowie Józef Leśniak oraz Ryszard Pagacz wręczyli dzisiaj gminom z powiatów gorlickiego, bocheńskiego i brzeskiego symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Uroczyste przekazanie czeków dla samorządowców z powiatu gorlickiego odbyło się w Urzędzie Gminy Ropa.

Gmina Ropa jest jednym z licznych, bardzo dobrych przykładów, obrazujących, jak działa rząd Zjednoczonej Prawicy – wspiera samorządy, rozwija gospodarkę i eliminuje skutki epidemii. Dzięki decyzji Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w tym miejscu powstanie m.in. trasa rowerowa umożliwiająca Mieszkańcom przejazd do Gorlic. To nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale wygodniejsze warunki życia i, przede wszystkim, poprawa bezpieczeństwa. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli także na doposażenie oczyszczalni ścieków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o środowisko i pomaga jeszcze sprawniej funkcjonować gospodarstwom domowym – mówi wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

A to nie koniec dobrych wiadomości. Do gminy Ropa, ale także do innych gmin powiatu gorlickiego trafi również ogromne wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne dofinansowanie. Wpłynie ono korzystnie na życie Mieszkańców i przyjezdnych – dodaje Józef Leśniak.

Samorządy z powiatu gorlickiego otrzymały:

z RFIL – 17 200 000,00 zł,

z RFRD – 3 101 805,33 zł.

Wicewojewoda Leśniak wręczył dzisiaj również symboliczny czek gminie Łukowica. 1 100 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli na budowę zbiornika na wodę pitną ze stacją uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji w miejscowości Przyszowa.

Z kolei wicewojewoda Ryszard Pagacz przebywał w Lipnicy Dolnej, gdzie na ręce samorządowców przekazał czeki dla gmin powiatów bocheńskiego i brzeskiego.

Dzięki Rządowemu Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich już niedługo powstaną m.in. nowe wieże widokowe i kolejne kilometry ścieżek rowerowych. Środki te wpłyną znacząco na rozwój turystyki, ale także na rozbudowę infrastruktury technicznej – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Chcę serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie Małopolski. W naszym województwie znajdują się liczne tereny górskie, które przyciągają turystów. Już niedługo, dzięki działaniom polskiego rządu, będziemy mogli czerpać z tych miejsc pełnymi garściami – przekonuje Ryszard Pagacz.

Gminy górskie z powiatu bocheńskiego otrzymały 4 179 83,90 zł, natomiast gmina Iwkowa z powiatu brzeskiego – 3 270 620,00 zł.

Szczegółowe informacje o beneficjentach RFIL

Szczegółowe informacje o beneficjentach RFRD 

wręczenieczeków29kwietnia5wręczenieczeków29kwietnia10wręczenieczeków29kwietnia8wręczenieczeków29kwietnia7wręczenieczeków29kwietnia11wręczenieczeków29kwietnia9wręczenieczeków29kwietnia13
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj