Ostatnia droga Marka Dyki
2021-04-30

Na cmentarzu w Grębałowie odbyły się dzisiaj uroczystości pogrzebowe śp. Marka Dyki, jednego z aktywniejszych działaczy Federacji Młodzieży Walczącej. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w wydarzeniu uczestniczył II wicewojewoda Ryszard Pagacz. Obecny był także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz doradca Prezydenta RP Paweł Sałka. Specjalny list do rodziny zmarłego skierował prezes Rady Ministrów.

Marek Dyka urodził się 1971 roku. Był absolwentem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W roku 1987 wstąpił do Federacji Młodzieży Walczącej, tworząc strukturę w Zespole Szkół Zawodowych Huty imienia Lenina „HiL-street”, a w późniejszym okresie pisma „Prawy Tor”.

Pisał również teksty do innych krakowskich pism FMW „Nasze Sprawy” i „ABC Młodych”, zostając również w późniejszym czasie jednym z redaktorów tego pisma. W okresie przed wstąpieniem do Federacji Młodzieży Walczącej był uczestnikiem demonstracji solidarnościowych w Nowej Hucie.

Zajmował się kolportażem prasy niezależnej, uczestniczył w akcjach grup wykonawczych. Od roku 1988 drukował również plakaty i ulotki. Pod koniec 1988 r. współtworzył Międzyszkolną Radę Wykonawczą FMW, która skupiała przedstawicieli szkół średnich z terenu Nowej Huty. W połowie 1989 r. został członkiem Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW, a w późniejszym okresie Krajowej Rady Koordynacyjnej.

Był czynnym uczestnikiem manifestacji i uroczystości rocznicowych organizowanych przez FMW. Brał udział w okupacji KW PZPR i ZSMP w Krakowie oraz w demonstracjach dotyczących usunięcia pomnika Lenina w Nowej Hucie.

W latach 90. włączył się w tworzenie struktur Partii Wolności Kornela Morawieckiego, potem Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego oraz był współzałożycielem stowarzyszenia „Młoda Prawica” i organizatorem zlotów Młodzieży Prawicowej. Został odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie oraz Krzyżem FMW.

Prezydent RP nadał śp. Markowi Dyce Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

DSC_6472pogrzeb DSC_6472pogrzeb DSC_6472pogrzeb DSC_6472pogrzeb DSC_6472pogrzeb DSC_6472pogrzeb
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj