Centra opiekuńczo-mieszkalne: trwa nabór wniosków
2021-05-14

4 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w programie resortowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Budżet Programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie 75 000 000 zł w skali kraju.

Terminy składania wniosków do wojewody:

– na utworzenie i wyposażenie Centrum ‒ od 4 maja do 17 czerwca 2021 r.

– na funkcjonowanie (prowadzenie) Centrum ‒ od 4 maja do 30 września 2021 r.

– Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ma na celu stworzenie warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych. Centra opiekuńczo-mieszkalne będą stanowić dla nich przyjazne otoczenie, przypominające środowisko domowe. Rolą takich miejsc będzie z jednej strony zabezpieczenie potrzeb uczestników związanych z niepełnosprawnością i zdrowiem, z drugiej – dbałość o nabywanie przez nich umiejętności i kompetencji oraz zagospodarowanie ich wolnego czasu. To kolejna propozycja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, której celem jest szeroko pojęte wsparcie osób niepełnosprawnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zakres Programu

Centra opiekuńczo-mieszkalne to ośrodki wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, przeznaczone dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi).

W takich miejscach organizuje się pobyt osób niepełnosprawnych w warunkach zbliżonych do domowych, umożliwiając uczestnikom wybór w zakresie np. spożywania posiłków, sposobu spędzania i zagospodarowania czasu, stopnia otrzymywanego wsparcia, poruszania się po obiekcie i terenie Centrum. Chodzi o zapewnienie możliwości prowadzenia normalnego codziennego życia, z uwzględnieniem odpowiedniego standardu usług.

Zasady naboru wniosków

Program realizowany będzie od 4 maja 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. W jego ramach gminy i powiaty mogą otrzymać do 100% środków na finansowanie utworzenia i wyposażenia Centrum oraz do 100% środków na funkcjonowanie (prowadzenie) Centrum.

Pierwszy nabór wniosków w nowej wersji Programu ogłoszony został w roku 2021 i obejmuje tworzenie i prowadzenie Centrów. W latach kolejnych będą miały miejsce nabory wniosków wyłącznie na prowadzenie Centrów.

Wnioski składane są do wojewody. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej oraz przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego listy wniosków rekomendowanych, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów.

Wnioski na funkcjonowanie mogą być składane tylko łącznie z wnioskiem na utworzenie lub w przypadku gdy gmina dysponuje nieruchomością spełniającą standardy Centrum albo zleci zadanie organizacji pożytku publicznego dysponującej takim obiektem.

Szczegóły dotyczące programu 

centra opiekuńczo-mieszkalne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj