Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej
2021-05-19

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W spotkaniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przewodniczący Rady Ryszard Majdzik otworzył pierwsze po dłuższej przerwie posiedzenie, podczas którego zaprezentował wojewodzie Łukaszowi Kmicie członków Rady.

Bardzo dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie, jakie wkładacie w kultywowanie pamięci o działaczach opozycyjnych z czasów komunistycznych. Dziękuję za wszelkie inicjatywy integrujące środowisko opozycyjne. Pamięć o Was, bohaterach tamtych czasów, jest ciągle żywa w naszych sercach – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Wojewódzka Rada Konsultacyjna została powołana na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, zarządzeniem Wojewody Małopolskiego 8 grudnia 2017 r.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie wniosków stron o potwierdzenie nadania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Rada podejmuje również inicjatywy zmierzające do integracji środowisk opozycyjnych. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

20210519 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej DSC_0589
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj