Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”!
2021-05-21

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. Tegoroczna edycja konkursu przewiduje zgłoszenia w trzech kategoriach: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Gminne programy opieki nad zabytkami mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach:
A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców).
B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców).
C. gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Laureaci oraz gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będą filmy promujących dziedzictwo kulturowe laureatów. Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi kampanię promocyjną przybliżającą dokonania zwycięzców na prowadzonych przez siebie portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać do 18 czerwca 2021 r. na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad zabytkami na lata 2019-2022
Patronem konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.
Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia do konkursu
Regulamin konkursu
Procedura oceny zgłoszeń
 
Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

SDD 2021 Plansza 2021_2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj