Samorząd 3.0. Rozwój bez barier
2021-05-24

Samorząd – wyzwania, nowe źródła finansowania, a także identyfikacja barier w jego rozwoju. Oto tematy poruszone na spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z inicjatywy ministra Michała Cieślaka. Na zaproszenie odpowiedziało wielu samorządowców z Małopolski.

To kolejne konsultacje, które odbywają się w ramach rządowego projektu Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz poseł Elżbieta Duda.

Minister Michał Cieślak jest osobą odpowiedzialną w Radzie Ministrów za rozwój samorządów i koordynację projektu Samorząd 3.0. Głównymi założeniami tego przedsięwzięcia jest identyfikacja barier rozwojowych samorządów. Celem jest zmiana przepisów prawnych, które ograniczają samorządy. To wszystko ma sprzyjać realizacji inwestycji rozwojowych o znaczeniu pożytku publicznego.

- Cieszę się, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać i omówić rozpoczęte konsultacje. Konsultacje, które mają na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych. Przed samorządami ogromne wyzwanie, by włączyć się proces tworzenia prawa. W obszarze funkcjonowania powiatów i gmin jest wiele aspektów, które należy urealnić. Kluczowe zmiany w prawie samorządowym były przeprowadzane na przełomie wieków. Od tego czasu dokonaliśmy skoku inwestycyjnego  i technologicznego. Zmieniły się problemy i oczekiwania obywateli, m.in. w zakresie ochrony środowiska. To wszystko ma wpływ na funkcjonowanie samorządów. Nowa rzeczywistość pokazuje, że nadszedł czas na samorząd lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców – mówi minister Michał Cieślak na spotkaniu z samorządami.

Po spotkaniu odbył się briefing prasowy.

- W naszym dzisiejszym spotkaniu uczestniczyło ponad 200 samorządowców, za co bardzo dziękuję. Spotkanie to zostało podzielone na trzy obszary. Po pierwsze, omówiliśmy założenia projektu Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier. Po drugie, przedstawiłem samorządowcom najbardziej interesujące ich koncepcje dotyczące Polskiego Ładu. Trzecią część spotkania przeznaczyliśmy na dyskusje i pytania – wylicza minister Michał Cieślak.

- Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego otwiera przed samorządami nowe perspektywy rozwoju – rozwoju opartego na jeszcze szerszej i bardziej partnerskiej współpracy. To czas dla samorządów. Chcemy eliminować bariery, a zarazem dawać samorządom kolejne narzędzia. Działamy ramię w ramię z samorządami i jesteśmy otwarci na ich propozycje. Razem jesteśmy silniejsi i skuteczniejsi w działaniach. Razem możemy zbudować Samorząd 3.0 – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy od samego początku dąży do zrównoważonego rozwoju. Świadczą o tym wszystkie projekty, które wprowadziliśmy. Cieszę się, że samorząd nie zostaje sam, że ma wsparcie od polskiego rządu w formie dotacji, projektów, programów. Te 770 mld zł są dla państwa, dla samorządu i polskiego obywatela – przekonuje poseł Elżbieta Duda.

Samorząd 3.0 – początek zmian prawa samorządowego
Głównym celem realizowanego projektu jest samorząd bez barier, dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Pomysłodawcy stawiają na aktywność i gospodarność władz samorządowych oraz ich większy wpływ na kształt regionu, co pozwoli na ułatwienie realizacji inwestycji rozwojowych o znaczeniu pożytku publicznego.

Program odnosi się również do nowych źródeł dofinansowania, z których mogą korzystać samorządy, a także poprawy jakości usług publicznych.

- Chcemy pomóc samorządom w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Istnieją jednak bariery. Przede wszystkim chcemy ułatwić inwestycje o rozwojowym znaczeniu w charakterze publicznym i poszukujemy nowych źródeł finansowania dla samorządu terytorialnego. Trzeci filar to poprawa jakości usług publicznych - mówi minister Michał Cieślak.

- Jako samorządowcy cieszymy się, że mamy swojego ministra do spraw samorządu, Pana Ministra Cieślaka. Dziękujemy, Panie Ministrze, Pani Poseł, Panie Wojewodo, za środki finansowe, które już otrzymaliśmy. Cieszymy się, że czeka nas kolejne ogromne wsparcie. Środki finansowe, które płyną do samorządów, przede wszystkim płyną tez do mieszkańców. To mieszkańcy z nich w największym stopniu korzystają. Bardzo dziękuję rządowi Pana Premiera Mateusza Morawieckiego za to, że widzimy światełko w tunelu i że rząd dba o samorządy – mówi burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.

Jednym z analizowanych obszarów jest konsultacja zmian legislacyjnych dotyczących inwestycji publicznych na działkach rolnych. Często zdarza się, że część gruntów rolnych i leśnych znajdujących się w obrębie administracyjnym miast jest wciąż niedostępna dla realizacji inwestycji o znaczeniu publicznym.

Samorząd terytorialny, realizując inwestycję o znaczeniu użyteczności publicznej, powinien móc posadowić inwestycje na tych gruntach, bez ponoszenia kosztów i prowadzenia czasochłonnych procesów administracyjnych. Dotyczy to zwłaszcza budowy szpitali, mieszkań czy żłobków.

Innym przykładem zmian legislacyjnych jest umożliwienie związkom międzygminnym wejścia we współpracę z innymi gminami celem świadczenia na rzecz innych mieszkańców usług komunikacyjnych czy z zakresu gospodarki komunalnej.

Propozycje zmian można nadsyłać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do połowy czerwca na e-mail samorzad@kprm.gov.pl lub na adres KPRM. Z inicjatywą mogą wystąpić przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.

Podczas spotkania z samorządami rozmawiano także o kompleksowej strategii rozwoju mieszącej się w Polskim Ładzie – niedawno przedstawionej przez polski rząd propozycji zmian programowych.

- Polski Ład to plan gospodarczej odbudowy po pandemii, to plan obudowy nadziei – tak potrzebnej także samorządom – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20210524 Samorząd 3_0 - wizyta ministra Michała Cieślaka 20210524 Samorząd 3_0 - wizyta ministra Michała Cieślaka 20210524 Samorząd 3_0 - wizyta ministra Michała Cieślaka 20210524 Samorząd 3_0 - wizyta ministra Michała Cieślaka 20210524 Samorząd 3_0 - wizyta ministra Michała Cieślaka 20210524 Samorząd 3_0 - wizyta ministra Michała Cieślaka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj