Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego
2021-05-27

Mszą świętą odprawioną w klasztorze Sióstr Klarysek pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rozpoczęły się tegoroczne uroczystości z okazji Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego – Stary Sącz 2021 r. W wydarzeniu – w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity – uczestniczył II wicewojewoda Ryszard Pagacz. Obecni byli także marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz przedstawiciele samorządów różnego szczebla.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Zebrani goście mogli wysłuchać wykładu ks. prof. dr. Jacka Urbana, dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie.

W tym wyjątkowym miejscu, które tak dobitnie przypomina nam zarówno o księżnej krakowskiej i sandomierskiej – św. Kindze, patronce samorządowców, jak i o świętym Janie Pawle II, który jest patronem naszego województwa – spotykamy się, dziękując za zadania, które udało się zrealizować. Niech dzisiejsze wydarzenie będzie także inspiracją do dalszej pracy dla dobra wszystkich Małopolan – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

190862016_149433310499590_1122636060857833133_n191169654_149433350499586_8738746179152890083_n192282136_149433380499583_6409412077547795304_n192150133_149433410499580_6835524807093509249_n191480377_149433443832910_6122225075704301123_n
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj