By marzenia mogły stawać się faktem
2021-05-28

Plany, aspiracje, marzenia… Każdy z nas niesie je w sercu. Bywa jednak i tak, że ich realizacja wymaga wsparcia drugiej osoby. Właśnie taką pomocną dłoń od 25 lat oferuje koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działające w Wolbromiu. W dzisiejszych uroczystych obchodach jubileuszu uczestniczyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Obecny był również wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Społeczna odpowiedzialność oparta na empatii i zasadach moralnych to nasze wspólne zadanie. Tylko takie postępowanie może zapewnić harmonijny rozwój wszystkich. Cieszę się, że takie cele przyświecają działającemu tutaj w Wolbromiu ośrodkowi – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wolbromskie koło PSONI wspiera swoją działalnością nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale także ich rodziny. W szczególny zaś sposób kładzie nacisk na integrację z miejscową społecznością. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą korzystać z różnych form aktywności i wsparcia. Wśród nich są m.in. zajęcia rehabilitacyjne, wychowawcze, edukacyjne, a także te pomagające w zdobywaniu większej samodzielności i zdolności występowania we własnym imieniu oraz reprezentowaniu własnych spraw.

Koło sprawuje także pieczę nad utworzeniem Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach. Dzięki pozyskanym środkom, w tym przekazanym przez Wojewodę Małopolskiego, przebudowano i zmodernizowano budynek po byłym Zespole Szkół w Kluczach. Udało się także zrealizować budowę mieszkań chronionych. W ramach projektu „Droga do samodzielności” osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidome, mogą pod okiem trenera/opiekuna podejmować kolejne wyzwania. Zmiana miejsca zamieszkania stanowi bowiem szansę na częściowe lub całkowite usamodzielnienie.

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach udało się szczęśliwie oddać do użytku już w ubiegłym roku. Niestety, pandemia sprawiła, że nie było okazji do radosnego otwarcia nowego etapu. Obchody 25-lecia istnienia koła PSONI w Wolbromiu połączono zatem z uroczystym otwarciem Centrum.   

- To wielka radość dla mnie móc dzisiaj z Państwem cieszyć się tym wyjątkowym miejscem. Wierzę, że owoce pracy będą przynosiły poczucie prawdziwego spełnienia. Mieszkańcom zaś chcę pogratulować odwagi i życzyć wytrwałości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

193442543_162013092598963_7738254705438406544_n20210528_klucze wizyta Agaty Dudy 20210528_klucze wizyta Agaty Dudy 20210528_klucze wizyta Agaty Dudy 20210528_klucze wizyta Agaty Dudy 20210528_klucze wizyta Agaty Dudy 20210528_klucze wizyta Agaty Dudy 20210528_klucze wizyta Agaty Dudy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj