Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy
2021-06-02

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie wydał dwa pozwolenia na budowę suchych zbiorników małej retencji na potoku Malinówka. To inwestycje, które przyczynią się do poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy. Co więcej, decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystąpić do wykonywania prac.

Podczas briefingu prasowego wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał wydane decyzje na ręce zastępcy dyrektora Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą – RZGW w Krakowie Radosława Radonia.

- Czasem te mniejsze cieki wodne potrafią pokazać siłę żywiołu, przynosząc znaczne straty. Dlatego zabezpieczenie przeciwpowodziowe to działania kompleksowe, często wieloletnie i wieloetapowe. Tak jest w przypadku inwestycji na Serafie. Wydane pozwolenia to „zielone światło” dla Wód Polskich umożliwiające realizację tych ważnych dla regionu zadań. Ufam, że prace będą prowadzone sprawnie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Będą się one toczyć na potoku Malinówka, na terenie Krakowa i Wieliczki. To elementy szerszego zadania inwestycyjnego mającego na celu poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy.
 
W ramach prac powstaną suche zbiorniki małej retencji, tzw. zbiornik Malinówka 1 (na terenie Krakowa) i 2 (na terenie Krakowa i Wieliczki), wraz z obiektami towarzyszącymi.
 
Inwestycje realizowane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w oparciu o środki Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżet państwa.
 
Planowane inwestycje mają na celu ochronę terenów położonych poniżej zbiorników oraz poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy. Zbiorniki Malinówka 1 i 2 będą pracowały w kaskadzie 5 zbiorników: dwóch na rzece Serafie (w tym istniejący zbiornik Bieżanów) oraz trzech na potoku Malinówka. Całość inwestycji ma szczególne znaczenie w zakresie podniesienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Starego Bieżanowa.
 
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, na obszarze województwa małopolskiego realizuje aktualnie szereg zadań inwestycyjnych mających na celu zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej oraz ograniczenie potencjalnych strat powodziowych. Zadania te finansowane są głównie ze środków pochodzących z działalności statutowej Wód Polskich, środków Unii Europejskiej w ramach współfinansowania, a także pożyczki z Banku Światowego – mówi zastępca dyrektora Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą – RZGW w Krakowie Radosław Radoń.

Wśród zadań aktualnie realizowanych przez Wody Polskie są m.in.: rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie, budowa prawego wału rzeki Biała w Tarnowie czy zabezpieczenie potoku Dąbrówka w Nowym Sączu (w ramach usuwania szkód powodziowych). Wartość najważniejszych zadań, które są w toku, wynosi ponad 221 mln zł.

Szereg inwestycji zostało już przygotowanych do realizacji (opracowano dokumentację i uzyskano decyzje administracyjne). Wśród takich zadań – oprócz wspomnianego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy – są np. rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej czy zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj. Zadania, które są obecnie przygotowane do realizacji, mają wartość blisko 530 mln zł.

Wiele inwestycji zostało też zaplanowanych przez Wody Polskie. To m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Skawinki (budowa 4 zbiorników: Gościbia, Jastrząbka, Głogoczówka, Cedron, budowa bulwarów i obwałowań), a także rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w miejscowości Tuchów oraz budowa zbiornika Joniny. Wartość zaplanowanych inwestycji to 952 mln zł.

Łącznie inwestycje już zrealizowane, przygotowane lub zaplanowane przez Wody Polskie opiewają na kwotę ponad 1,7 mld zł.

Wykaz inwestycji Wód Polskich – RZGW w Krakowie:

20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka 20210602 Malinówka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj