Małopolska jest proekologiczna
2021-06-02

Rabka-Zdrój, Krościenko nad Dunajcem, Ciężkowice, Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski – co łączy te gminy poza tym, że wszystkie są położone w Małopolsce? To, że chcą być ekologiczne i dbać o środowisko i klimat.

Z pompą (ciepła) w Rabce-Zdroju
Z wizytą w Małopolsce przebywał dziś szef Ministerstwa Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. Towarzyszyli mu wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Rabce-Zdroju, podczas którego ogłoszono program pilotażowy projektu pt. „Studium wykonalności instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem otworowych wymienników ciepła dla obszarów Krynicy-Zdroju i Rabki-Zdroju”.
Głównymi założeniami projektu są: zwiększenie wykorzystania płytkiej energii geotermalnej, poprawa jakości powietrza w wyniku redukcji emisji gazów i pyłów, wsparcie zrównoważonego rozwoju rejonów uzdrowiskowych cennych przyrodniczo i gospodarczo, ochrona zdrowia mieszkańców.

Więcej o projekcie: https://www.gov.pl/web/klimat/pilotaz-projektu-instalacji-pomp-ciepla-w-krynicy-zdroju-i-rabce-zdroju

PSZOK w Krościenku nad Dunajcem
W malowniczo położonym Krościenku nad Dunajcem od dziś funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK to miejsce, do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie danej gminy mogą dostarczać odpady w sposób selektywny. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu, którego udzielił Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W uroczystości otwarcia – oprócz ministra Michała Kurtyki – wzięli udział poseł na Sejm RP Anna Mucha, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz wójt gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda.

- Gratuluję ukończenia tej inwestycji. To bardzo ważne, aby stwarzać mieszkańcom odpowiednie warunki do selektywnej zbiórki odpadów. Niewątpliwie przyczyni się to do poprawy jakości codziennego funkcjonowania. Przypomnijmy, że wiele projektów zrealizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych również miało taki – proekologiczny – wymiar. Dzięki rządowemu wsparciu samorządy mogły szerzej zainwestować np. w gospodarkę wodno-ściekową czy tworzenie takich punktów selektywnej zbiórki odpadów jak ten, który powstał w Krościenku – mówi wojewoda.

W ramach budowy PSZOK w Krościenku nad Dunajcem wykonano m.in.: rampę modułową z funkcją magazynowo-rozładunkową, dwie wiaty do magazynowania odpadów, kontenery do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów, budynek socjalno-administracyjny z punktem napraw, halę z linią do sortowania surowców wtórnych w celu przygotowania ich do recyklingu oraz ścieżkę edukacyjną.
Z PSZOK-u przy ul. Jana III Sobieskiego będzie mogło korzystać prawie 7 tysięcy mieszkańców gminy.

Po uroczystości otwarcia zaproszeni goście udali się na spotkanie poświęcone tematowi gospodarki odpadami, w tym funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarki odpadami, oraz odnawialnym źródłom energii i ochronie powietrza.

Inwestycje w gminach Tuchów, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski
Małopolskie gminy angażują się w realizację projektów proekologicznych, czego przykładem są również cztery inwestycje w gminach Tuchów, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski. Inwestycje te zostały zrealizowane w ramach środków pochodzących z Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Środki zostały przekazane przez NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Krakowie.

W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w uroczystym oddaniu do użytku tych inwestycji uczestniczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Uroczystość odbyła się w Ciężkowicach.

193214634_161689842632922_5309611315824611657_n196072047_161689892632917_3318305773268615251_n20210602 Ekoprojekty w Małopolsce 20210602 Ekoprojekty w Małopolsce 20210602 Ekoprojekty w Małopolsce 20210602 Ekoprojekty w Małopolsce 20210602 Ekoprojekty w Małopolsce 20210602 Ekoprojekty w Małopolsce 20210602 Ekoprojekty w Małopolsce 20210602 Ekoprojekty w Małopolsce
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj