Walka z ASF na terenie Małopolski
2021-06-11

W formule Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego spotkali się przedstawiciele służb weterynaryjnych, Policji, straży pożarnej, wojska, Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Tematem posiedzenia była bieżąca sytuacja w Małopolsce związana z afrykańskim pomorem świń.

Posiedzeniu – w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity – przewodniczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. W spotkaniu uczestniczył m.in. zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski, małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Piotr Słowiak, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Krzysztof Goncerz, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu Bogusław Rataj oraz przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie Krzysztof Kokoszka.


- Aktualna sytuacja w Małopolsce to bezpośrednie zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Jednym z proponowanych kroków to intensyfikacja działań w zakresie poszukiwań padłych dzików i przeprowadzenie ponownej oceny populacji w gminach zlokalizowanych przy granicy z województwem podkarpackim, a także przygotowanie planu maksymalnej redukcji populacji dzików – mówi zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski.

- Afrykański pomór świń to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, która charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Podatne są na nią świnie domowe oraz dziki. 17 lutego 2014 roku potwierdzono pierwszy przypadek wirusa ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Łącznie od tego dnia do końca 2020 roku na terenie Polski stwierdzono 9815 przypadków ASF u dzików oraz 364 ogniska ASF u świń. Na szczęście w Małopolsce nie odnotowano do tej pory żadnego przypadku, ale musimy być czujni i trzymać rękę na pulsie – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Choroba coraz szybciej zbliża się do granicy województwa małopolskiego. Możemy się spodziewać, że sytuacja będzie się rozwijać i stąd dzisiejsze spotkanie. Konieczne są dalsze, konsekwentne działania, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się choroby i uratują naszych rolników i ich hodowle – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

202106 WZZK ASF 202106 WZZK ASF 202106 WZZK ASF 202106 WZZK ASF
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj