Zdolna młodzież z Olkusza
2021-06-18

Są wzorowymi uczniami i dobrymi przyjaciółmi. Dbają o swoją szkołę i dumnie ją reprezentują. Laureaci powiatowych konkursów zorganizowanych z okazji jubileuszu 105-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz 100. rocznicy nadania Szkole imienia otrzymali dzisiaj nagrody. W uroczystości uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Zawsze podkreślam, że jestem absolwentem I LO w Olkuszu. To moja szkoła, z której jestem dumny. Celami placówki są rzetelne przekazywanie wiedzy, zaspokajanie ambicji młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Od ponad wieku cele te są przykładnie realizowane, co osobiście potwierdzam. Ponad 10 tysięcy absolwentów to najlepsza wizytówka placówki. Idę przez życie, z dumą podkreślając, że wychowało mnie I LO w Olkuszu – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Duma rozpiera mnie szczególnie dziś, kiedy mam okazję przekonać się, że poziom kształcenia w mojej szkole nadal wrasta. Jesteście młodymi ludźmi, którzy już dziś stanowią historię naszego powiatu – mówił wojewoda, zwracając się do uczniów.

– Serdecznie gratuluję wygranych i życzę dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym oraz satysfakcji z realizowania Waszych pasji – dodaje Łukasz Kmita.

Wojewoda wręczył upominki i dyplomy czterem laureatom XIV Powiatowego Konkursu Muzyczno-Recytatorskiego „Szkoła naszym życiem jest…” oraz siedmiorgu laureatom VIII Powiatowego Konkursu Historyczno-Literackiego „Król Kazimierz Wielki i jego czasy”.

Wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymali także symboliczne puchary.

Oba konkursy zostały objęte patronatem: posła i wiceministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jacka Osucha, poseł Agnieszki Ścigaj, wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, burmistrza miasta i gminy Olkusz Romana Piaśnika oraz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

W uroczystej gali uczestniczyli także dyrektor szkoły Irena Majda i starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

XIV Powiatowy Konkursu Muzyczno-Recytatorskiego „Szkoła naszym życiem jest…” w tym roku koncentrował się na motywie szkoły w tekstach literackich. Celem konkursu było m.in. docenianie wartości okresu edukacji w życiu człowieka, dostrzeganie inspirującej roli szkoły w twórczości literackiej, wzmacnianie więzi społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym, pobudzanie twórczej aktywności uczniów, rozwijanie uzdolnień recytatorskich, wokalnych i muzycznych.

Z kolei VIII Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki w tym roku odbył się pod hasłem „Król Kazimierz Wielki i jego czasy”. Konkurs podzielony został na trzy kategorie: literacką, plastyczną i z wiedzy historycznej. Celem konkursu były m.in.: popularyzacja wiedzy na temat króla Kazimierza Wielkiego, jego panowania, dokonań oraz czasów, w których żył, krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń, kształtowanie świadomych postaw obywatelskich, promowanie zdolności artystycznych uczniów, popularyzowanie plastycznych i literackich form komentowania wydarzeń historycznych.

Gala była także okazją do wręczenia nagród dwóm laureatom Nagrody Publiczności Booktrailer Film Festiwal 2021 – absolwentom I i IV LO w Olkuszu za booktrailera pt. „Rok 1984” .

Booktrailer Film Festival jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym promującym czytelnictwo wśród młodzieży. Ucząc, wyzwala kreatywność.

Twórcą I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu był inż. Antoni Minkiewicz, późniejszy minister. W październiku 1916 roku 148 uczniów rozpoczęło naukę w nowo powstałej placówce. W 1976 roku szkołę przeniesiono do nowego obiektu przy ul. Polnej, gdzie mieści się do dziś. Przez te wszystkie lata liceum kształci kolejne pokolenia olkuszan, zajmując wysokie lokaty w rankingach szkół średnich w kraju i województwie.

201201190_315111313583991_8969323703633466836_n200589941_326525365738947_3161865268156628074_n200087694_853022812302850_6687662256924732768_n202238650_349333773292437_4401025167911639527_n200350675_992577068182024_3216391380022450688_n
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj