I posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
2021-06-23

Została powołana 17 czerwca 2021 r. zarządzeniem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Ma charakter opiniodawczo-nadzorczy i będzie wspierać Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Dziś w naszym Urzędzie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyli: w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity – II wicewojewoda Ryszard Pagacz, dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Ewa Podłęcka, dyrektor MOW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, zastępca dyrektora MOW NFZ ds. medycznych Teresa Biela oraz zastępca dyrektora MOW NFZ ds. ekonomiczno-finansowych Robert Dziedzic.

W skład Rady weszli:

  1. Elżbieta Zięba – przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  2. Teresa Zalewińska-Cieślik – przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  3. Wojciech Serednicki – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
  4. Tomasz Grodzicki – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
  5. Rafał Czeladzki – przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
  6. Bogumił Sobczyk – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego,
  7. Janusz Kowalski – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
  8. Henryk Zioło – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
  9. Marcin Żal – wspólny przedstawiciel Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady wybrali ze swojego grona przewodniczącego, którym został Wojciech Serednicki, oraz wiceprzewodniczącego, którym został Henryk Zioło. Przyjęto również regulamin Rady oraz zatwierdzono projekt Planu Finansowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie na 2022 rok.

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie projektu planu finansowego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, uchwalanie jego planu pracy, opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za dany rok, monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów, a także kontrolowanie bieżącej działalności Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

20210623 Posiedzenie Rady MFNFZ202790137_175476721254234_6888355224099177944_n206168988_175476804587559_1637704058408706499_n204651740_175476844587555_4075761042500772043_n
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj