Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności
2021-07-06

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożył dzisiaj podpis na Akcie Erekcyjnym pod budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Po przejściu na plac budowy odbył się briefing prasowy.

W wydarzeniu udział wzięli również m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, Przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) Anna Budzanowska, Doradca Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Krzysztof Kupiec, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, II Zastępca Prezydenta miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk oraz JM rektor uczelni dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR.

– Okoliczności, w jakich się dzisiaj spotykamy, umacniają w nas poczucie dumy z ogromnego potencjału małopolskich ośrodków naukowych. Od tak wielu lat nieocenioną rolę w tym obszarze odgrywa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Osobiście z wielką życzliwością i satysfakcją spoglądam na niesłabnący rozwój tej zacnej uczelni. Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności to godna podziwu inicjatywa. Dzięki niej pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zyskają możliwość prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na innowacyjne technologie produkcji żywności. O imponującej skali tego przedsięwzięcia świadczy fakt, że zaprojektowano nie tylko specjalistyczne pracownie i laboratoria, ale także linie produkcyjne, minibrowar i pomieszczenia urządzeń modułowych – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Projekt: „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinasowanie projektu została zawarta 7 października 2019 r. Koszty całkowite projektu wynoszą 65 428 300,79 zł, w tym dofinansowanie 39 933 878,77 zł. Celem strategicznym Projektu jest wzrost innowacyjności sektora rolno-spożywczego w Małopolsce dzięki stworzeniu warunków i odpowiedniej infrastruktury dla większej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, prowadzącej do wytworzenia i przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług.

– Dzisiejsze wydarzenie jest świętem dla całej naszej uczelni. Nie byłoby ono możliwe bez życzliwości i przychylności wielu osób. To centrum będzie ukoronowaniem naszych dotychczasowych działań i jeszcze silniej przyczyni się do współpracy nauki z gospodarką, z sektorem rolno-spożywczym – powiedział podczas briefingu prasowego rektor UR.

– Cieszymy się z obecności wśród nas pana Łukasza Kmity, wojewody małopolskiego. Panie wojewodo, dziękujemy za pańskie wsparcie okazywane naszej uczelni. Uczelni, która od samego początku swej działalności aktywnie włącza się w rozwiązywanie problemów węzłowych i służy wsparciem merytorycznym w realizacji wielu programów rządowych. (…) Chcę publicznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu i organizacji dzisiejszej uroczystości. Quod felix, faustum fortunatumque sit. Niech się mury pną do góry! – dodał dr hab. inż. Sylwester Tabor.

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności ma być ośrodkiem z najnowocześniejszą w Polsce Południowej infrastrukturą, która pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej żywności oraz przyczyni się do rozwoju nowych produktów, poprawy jakości produktów żywnościowych na rynku, a także optymalizacji warunków przechowywania i zagospodarowania odpadów. Badania planowane do realizacji w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności zapewnią kompleksowe podejście do zagadnienia produkcji żywności – począwszy od analizy surowców, przez projektowanie nowego produktu lub procesu produkcyjnego w laboratoriach, następnie przeniesienie wyników badań na skalę półtechniczną, aż po wytworzenie innowacyjnego produktu w tej skali i jego analizę oraz optymalizację warunków przechowywania, a skończywszy na zagospodarowaniu odpadów.

W ramach Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności prowadzonych będzie szereg szczegółowych i specjalistycznych badań innowacyjnych, które pozwolą na wykonanie różnych prac dla gospodarki, umożliwiających wdrożenie produktów, technologii i procedur podnoszących bezpieczeństwo i zapewniających wysoką jakość żywności.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” to 29 stycznia 2023 r. Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, a następnie wyposażenie go w niezbędny sprzęt i aparaturę. Zgodnie z umową zawartą z generalnym wykonawcą realizowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt powinien zostać oddany do użytkowania do 31 sierpnia 2022 r.

20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR 20210706_UR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj