Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla zasłużonych Małopolan
2021-07-12

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się dzisiaj wyjątkowa uroczystość. Dwunastu Małopolan odebrało z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity szczególne wyróżnienia: Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznane decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy.

To olbrzymi zaszczyt móc dzisiaj spotkać się z Państwem. Działalność każdego z Was to drogowskaz, jak pozostać wiernym ideałom i wyznawanym wartościom, jak podtrzymywać wiedzę o historii i kulturze naszej Ojczyzny. Małopolska potrzebuje takich ambasadorów, którzy w swoich środowiskach inspirują i zachęcają do działania, wnosząc przy tym niesamowitą energię i entuzjazm – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  

Medal przyznawany jest w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje to wyróżnienie osobom, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowaniu wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Polski poprzez kulturę i sztukę.  

Taką wyjątkową aktywnością mogą poszczycić się uhonorowani dzisiaj. Wśród dwunastu Małopolan, którzy z rąk wojewody Łukasz Kmity odebrali prezydenckie odznaczenia, znalazła się między innymi siostra Witalisa Hanna Żaboklicka SSCJ. Pracująca na co dzień w Krakowie sercanka zasłużyła się w sposób szczególny przygotowaniem i wydaniem pierwszego w Polsce albumu biograficznego generała brygady Tadeusza Bieńkowicza, pseudonim „Rączy”. Patriotyczne działania siostry Witalisy przejawiały się wielokrotnie w przygotowaniu wydarzeń historycznych. Nie sposób także nie wspomnieć o działaniach wspierających misje. 

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymał dzisiaj również Jan Franczyk, który pomimo wielu obowiązków przez ostatnie trzydzieści lat nie szczędził czasu i wysiłku na promowanie polskości i polskich interesów w USA. Choć nie pełnił on funkcji dyplomatycznych, można z całą pewnością powiedzieć, że przez cały czas Jan Franczyk był i jest ambasadorem Polski i swojego rodzinnego miasta Krakowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przez cztery kadencje pełnił on funkcję radnego Miasta Krakowa. Prowadził także działalność dziennikarską i naukową.  

Wyróżniony został dzisiaj także Józef Wieczorek – wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W 1980 roku Józef Wieczorek był zaangażowany w organizowanie NSZZ „Solidarność” w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W stanie wojennym natomiast zaangażował się w protesty przeciwko komunistycznym represjom na uczelni. Usunięty z niej za swoją aktywność doświadczył represji i inwigilacji prowadzonych przez służby bezpieczeństwa. 

Odznaczenie otrzymał również Kazimierz Korabiński, skawiński działacz niepodległościowy, górnik. Był współorganizatorem strajku okupacyjnego w KWK Murcki (Rejon Boże Dary) w Katowicach-Kostuchnie. Zatrzymany we własnym mieszkaniu przez SB został zwolniony z uwagi na stan zdrowia. Wykonał kilkaset ulotek, które rozkleił w Skawinie. Zajmował się także kolportażem podziemnych pism. Jako członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 Grudnia 1981 r. angażował się w podtrzymywanie pamięci o pomordowanych górnikach.  

Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowani zostali także: 

- Pan Marek Buda, 

- Pani Renata Groyecka,

- Pan Janusz Kozłowski,

- Pan Ryszard Musiał,

- Pan Zdzisław Szczur,

- Pan Robert Szczurek,

- Pani Roksana Szczypta-Szczęch,

- Pan Jan Znamiec.

Każdy z Państwa wniósł nieoceniony wkład w umacnianie Niepodległości. Dziękuję za Państwa wierną służbę Rzeczypospolitej i ideałom, którą ukształtowały naszą tożsamość narodową. Dziękuję za Państwa świadectwo, które z dumą możemy przekazać kolejnym pokoleniom – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości Medal_100_lecia_Odzyskanej_Niepodległości
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj