Pełna konsekwencja w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń w Małopolsce
2021-07-16

13 lipca 2021 r. badania laboratoryjne potwierdziły wystąpienie ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie utrzymującym 50 sztuk świń w miejscowości Skrzyszów (gmina Skrzyszów), w powiecie tarnowskim. Jest to pierwsze ognisko ASF w 2021 r. na terytorium województwa małopolskiego.

Służby prowadzą intensywne działania, aby zwalczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Podsumowano je na zwołanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczył również główny lekarz weterynarii dr nauk wet. Mirosław Welz.

W spotkaniu wzięli udział także: I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Kawieckim oraz przedstawiciele szeregu służb, instytucji, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Wojska, zaangażowani w realizowane i planowane czynności: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Okręgowego w Tarnowie i Nowym Sączu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego: Jacek Hudyma – wicestarosta tarnowski, Marcin Kiwior – wójt gminy Skrzyszów i przedstawiciel Urzędu Miasta w Tarnowie.

- Bardzo dziękuję za sprawne działanie Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii. Odnotowaliśmy pierwszy przypadek występowania ASF-u w naszym województwie. Jestem zbudowany postawą służb, od których wymagam skutecznego i zintensyfikowanego działania w takich sytuacjach jak ta w powiecie tarnowskim. Musimy trzymać rękę na pulsie i minimalizować zagrożenie. Dlatego też zobowiązuję podległe mi służby do wszelkiej pomocy i pełnego zaangażowania w związku z wystąpieniem ASF. Tylko wspólna praca da nam pożądany efekt, szczególnie jeśli mamy do czynienia z tak groźnym przeciwnikiem jak ASF – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Sytuacja jest trudna. ASF dotyka nie tylko Polskę. Za naszą zachodnią granicą wykryto dwa ogniska. Teraz najważniejsze jest odnalezienie przyczyny, czyli odszukanie, gdzie jeszcze wirus został zawleczony – mówił minister Mirosław Welz, który zadeklarował pełną pomoc i wsparcie dla służb WIW.

W gospodarstwie w Skrzyszowie zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia ASF, w tym te obejmujące m.in. zabicie i utylizację świń oraz przeprowadzenie dezynfekcji w ognisku choroby. Wokół ogniska wyznaczono obszary zapowietrzony i zagrożony. Już 14 lipca Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie ustanawiające te strefy oraz wskazujące konkretne zakazy, nakazy i powinności w tym obszarze, dotyczące m.in. nadzoru, transportu zwierząt czy organizacji targów.

Stwierdzone 13 lipca 2021 r. ognisko ASF związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE, jak i państw trzecich. W Polsce w okresie od 1 stycznia do 10 lipca 2021 roku stwierdzono 20 ognisk ASF u świń oraz 1787 ognisk ASF u dzików.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców świń o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi trzody, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa.
Jak podkreśliła podczas posiedzenia WZZK dyrektor Agnieszka Szewczyk-Kuta, wobec powagi zagrożenia kluczowe znaczenie ma pełne zaangażowanie wszystkich podmiotów, w tym samorządów, oraz daleko idąca ostrożność i konsekwencja w prowadzonych działaniach służących temu, aby wirus dalej się nie rozprzestrzeniał.

20210716_WZZK ASF 20210716_WZZK ASF 20210716_WZZK ASF 20210716_WZZK ASF
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj