800 km, 770 mln złotych, 700 inwestycji. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg rośnie w siłę
2021-08-04

Prawie 800 km zmodernizowanych lub nowo powstałych dróg lokalnych, blisko 770 mln rządowych środków i ponad 700 inwestycji. To bilans czterech naborów do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każda z tych inwestycji to osobna historia. Za każdą stoją Mieszkańcy i ich potrzeby, a także lokalne firmy, które dzięki kontraktom mogą utrzymywać miejsca pracy. Każde to łącznik między pracą a domem. I właśnie dlatego rozwój dróg gminnych i powiatowych jest tak ważny dla polskiego rządu. Przed nami kolejna odsłona Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwa nabór na rok 2022.

Zmieniamy drogi lokalne

- Trzeba było szczególnej determinacji, aby zmienić sposób postrzegania dróg lokalnych. Trzeba było konsekwencji, aby na tak szeroką skalę realizować ten strategiczny projekt. Dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego drogi lokalne i ich rozwój stanowią jeden z priorytetów. Wiemy, jak ważne dla Mieszkańców jest to, by były bezpieczne i komfortowe. Zobowiązaliśmy się do stałych i znacznych nakładów na rozbudowę sieci dróg gminnych i lokalnych. Dotrzymujemy słowa. Otwierając nowy nabór, podsumowujemy dotychczasowe. Liczby mówią za siebie, choć nie mówią tego, jak wielu wypadków udało się uniknąć dzięki poprawie standardów dróg lokalnych czy jak wiele codziennych spraw szybciej załatwić. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to inwestycja w Polskę lokalną – stała i priorytetowa dla polskiego rządu inwestycja – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rusza kolejny - już piąty - nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kilka dni temu wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił kolejny – już piąty – nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy gminne i powiatowe mogą składać wnioski na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg lokalnych. Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny samorządów, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Maksymalne dofinansowanie jednego zadania może wynieść 30 mln zł.

W przypadku województwa małopolskiego wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie na 2022 rok zadań powiatowych i gminnych wynosi 177 082 602,16 zł, z czego kwotę 104 363 981 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych zgłoszonych w ramach ogłoszonego naboru (kwota 72 718 620,26 zł jest przeznaczona na dofinansowanie w związku z naborami przeprowadzonymi w 2020 roku). Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 73 340 247,78 zł.

- Zachęcam samorządowców do aplikowania. To pula, która pozwala podjąć kolejne wyzwania inwestycyjne – tak istotne w dobie mierzenia się z gospodarczymi skutkami pandemii. Wnioski można składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia naboru, tj. do 25 sierpnia 2021 r. – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dodatkowe kryteria

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych kryteriów przy ocenie składanych wniosków. Premiowane będą samorządy, które skutecznie zorganizują akcje promujące szczepienia w ramach festynów, pikników, wydarzeń kulturalnych.

- Aby wzmocnić motywację samorządowców do aktywnego włączania się w promocję szczepień, zdecydowałem o wprowadzeniu dodatkowego kryterium w nowym naborze do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tym kryterium będzie angażowanie się przez gminy i powiaty w organizację weekendowych akcji szczepień. Poziom wyszczepialności to jeden z aspektów, które – wobec ciągle aktualnych zagrożeń związanych z epidemią – składają się na poprawę jakości życia mieszkańców. Odbudowa potencjału gospodarczego musi być skorelowana z odbudową potencjału społecznego. Wierzę, że małopolscy samorządowcy dostrzegą ten – swego rodzaju – system naczyń połączonych. Na jakość życia mieszkańców w jednakowym stopniu obecnie składają się dobre drogi lokalne, jak i skuteczna ochrona przed koronawirusem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przyjęliśmy, że:

miasta powyżej 5 tysięcy mieszkańców i gminy miejsko-wiejskie oraz powiaty ziemskie w przypadku

a) zaszczepienia podczas takich akcji minimum 200 osób otrzymają 1 punkt,

b) zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 3 punkty,

c) zaszczepienia minimum 400 osób otrzymają 5 punktów.

Natomiast gminy wiejskie i miasta poniżej 5 tysięcy mieszkańców w przypadku

d) zaszczepienia minimum 100 osób otrzymają 1 punkt,

e) zaszczepienia minimum 200 osób otrzymają 3 punkty,

f) zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 5 punktów.

Ocena będzie prowadzona dla działań samorządów, które odbyły się po 12 czerwca 2021 r. i trwają do 31 sierpnia 2021 r. Dany samorząd może organizować więcej niż jeden punkt szczepień tymczasowych w okresie od 12 czerwca do 31 sierpień, zaś liczba szczepień (I dawka) sumuje się.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wojewoda małopolski Łukasz Kmita wprowadził również kryterium, na podstawie którego będzie można dostać dodatkowe punkty w przypadku naprawy zniszczeń popowowodziowych. Zadanie polegające na remoncie albo odbudowie drogi powiatowej lub gminnej, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2018-2020 może otrzymać 3 punkty przy ocenie wniosku.

Będą kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych

Przed paroma dniami upłynął termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonego na inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Informowaliśmy o nim tutaj: https://muw.pl/

- Rządowym dofinansowaniem w Małopolsce już objętych zostało 116 przejść dla pieszych, a do gminnych i powiatowych zarządców dróg trafiło blisko 10,2 mln złotych. Dzięki naborowi uzupełniającemu będą kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych. Wnioski złożyły 24 samorządy, w tym 8 powiatów, 2 miasta na prawach powiatu i 14 gmin. Wnioski te dotyczą 48 zadań: 24 gminnych i 24 powiatowych. Dziękuję wszystkim samorządom, które przystąpiły do tego specjalnego naboru ukierunkowanego na poprawę standardów przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo Małopolan to nasza wspólna sprawa - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


RFRD_zdjęcia RFRD_zdjęcia RFRD_zdjęcia RFRD nabór na 2022
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj