Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Nowego Sącza
2021-08-10

Nowy Sącz jest jedną z miejscowości, która dwukrotnie ucierpiała na skutek wezbrania lokalnych – niewielkich – potoków, co miało miejsce na przełomie czerwca i lipca. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak odwiedzili dziś poszkodowane tereny, omawiając inwestycje, które służą ochronie mieszkańców przed podtopieniami.

Jak ogłosił wiceminister Marek Gróbarczyk odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną, Wody Polskie rozpoczynają prace nad zabezpieczeniem przeciwpowodziowym doliny potoku Łubinka w Nowym Sączu na kwotę 30 mln zł.

– Zmiana struktury opadów, nawalne deszcze wywołujące powodzie błyskawiczne, wymagają dostosowania działań zabezpieczających do ekstremalnych zjawisk pogodowych. W Nowym Sączu konieczne jest wykonanie kompleksowej koncepcji zabezpieczenia doliny potoku Naściszówki i Łęgówki. Ruszyły prace nad zabezpieczeniem doliny potoku Łubinka. Ostatnie wydarzenia pokazały, że bez budowy polderów przeciwpowodziowych oraz zbiorników nie będzie możliwości spłaszczenia fali powodziowej – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

– Wiele problemów związanych z podtopieniami wynika ze zwiększającej się zabudowy w dolinach rzecznych. Z tego powodu dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego w takich miejscach konieczna jest budowa polderów bądź kanałów ulgi. Będzie to przedmiotem prac w ramach studium wykonalności do zadań – powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

– W Małopolsce szczególnie mocno odczuwamy siłę powodzi błyskawicznych. Wody opadowe spływają szybko i gwałtownie, powodując, że małe potoki stają się szczególnym zagrożeniem. Ich siłę mogliśmy ostatnio raz za razem obserwować. Bardzo dziękuję za zaangażowanie Wód Polskich w działania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Nowego Sącza. To niezwykle istotne, abyśmy prowadzili konsekwentne i systematyczne działania w tym obszarze – mówi I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Wody Polskie na terenie miasta Nowego Sącza prowadzą prace zabezpieczające oraz intensywne pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Nowego Sącza oraz okolicznych gmin. W Programie Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej PGW WP ujęto do realizacji 28 zadań o charakterze przeciwpowodziowym z terenu miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego na łączną kwotę ok. 250 mln zł.

Aktualnie ruszają prace nad priorytetowym zadaniem dla ochrony przeciwpowodziowej Nowego Sącza. Zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny potoku Łubinka od mostu w ciągu ulicy Nowochruślickiej do ujścia potoku Łęgówka w Nowym Sączu” polega na opracowaniu szczegółowej koncepcji zabezpieczenia. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2025. Koszt prac szacowany jest na 30 mln zł. Zadanie znajduje się w aktualizowanych Planach zarządzania ryzykiem powodziowym.

Realizowane są już prace „Usuwanie szkód powodziowych - zabezpieczenie potoku Dąbrówka w km 1+800-5+ 000 w m. Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, woj. małopolskie”. Celem inwestycji jest przeciwdziałanie erozji dennej i brzegowej potoku Dąbrówka. Prace zaplanowane są przede wszystkim w dolnym biegu potoku, gdzie występuje realne zagrożenie dla zabudowań, zaś na pozostałym odcinku lokalnie przewidziano wykonanie umocnień brzegowych. Powstaną nowe opaski brzegowe, zostaną też wykonane gurty i bystrza z palisady drewnianej opartych na głazach kamiennych, a na krótkim odcinku żłób żelbetowy z okładziną kamienną, co pozwoli ustabilizować dno. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku, a jego koszt wyniesie 3,745 mln zł. Zadanie znajduje się w Planach zarządzania ryzykiem powodziowym.

Trwają również prace projektowe dla programu przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb. Obecnie realizowane jest koncepcja na kwotę 270 600,00 zł (wartość całkowita zadania wynosi 10 234 066,23 zł).

Źródło informacji: wody.gov.pl

20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz 20210810 Nowy Sącz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj